Razpored terminov za izboljšavo ocen in popravne izpite

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2018)

 

Sreda, 30. 5. 2018, 11.05

Prostor:  I2

Predmet:  ANGLEČINA – pisno

Nadzorni učitelj:  Z. Cujnik

 

Sreda, 30. 5. 2018, 13.45

Prostor:  AN1

Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno

Komisija: Z. Cujnik, A. Prem, P. Franko

 

Sreda, 30. 5. 2018, 11.05

Prostor:  I2

Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno

Nadzorni učitelj:  Z. Cujnik

 

Sreda, 30. 5. 2018, 13.45

Prostor:  SL2

Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno

Komisija: T. Mavsar, Z. Križman, P. Seničar

 

Sreda, 30. 5. 2018, 13.45

Prostor:  MA1

Modul:  OSNOVE ŽIVILSTVA

Komisija: H. Fortuna Jelenc, S. Hude, J. Medle

 

Sreda, 30. 5. 2018, 13.45

Prostor:  MA2

Modul:  BIOLOGIJA

Komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, V. Zupančič

 

Sreda, 30. 5. 2018, 13.45

Prostor:  SJV

Predmet:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN

Komisija: K. Junc, B. Činkole, A. Možina

 

Četrtek, 31. 5. 2018, 13.45

Prostor:  SJV

Predmet:  MEHANIZACIJA V BIOTEHNIKI

Komisija: A. Rogelj, P. Kuhar, R. Pirnar

 

Petek, 1. 6. 2018, 13.45

Prostor:  R1

Modul:  DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU

Komisija: B. Činkole, J. Ucman, I. Kočevar

 

Petek, 1. 6. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Komisija: U. Trobec, M. Zobec, A. Divjak

 

Petek, 1. 6. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO – živinorejski del

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, A. Divjak

 

Petek, 1. 6. 2018, 13.45

Prostor:  SJV

Modul:  ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV

Komisija: H. Košmerlj, S. Zalokar, A. Divjak

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 1. 6. 2018, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.