RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV - JESENSKI ROK 2018

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13, 8000 NOVO MESTO

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2018)

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno (2. c, 3. d, 4. c, 5. ab)

Nadzorni učitelj: A. Divjak

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 10.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno (2. c, 3. d, 4. c, 5. ab)

Izpitna komisija: A. Divjak, R. Pirnar, J. Medle

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  UMETNOST

Izpitna komisija: J. Medle, R. Pirnar, S. Hude

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 9.00

Prostor:  IP

Modul:  PREDELAVA SADJA, ZELENJAVE IN OLJARIC

Izpitna komisija: K. Junc, H. Košmerlj, S. Hude

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 9.30

Prostor:  IP

Modul:  ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV

Izpitna komisija: H. Košmerlj, K. Junc, S. Hude

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 9.30

Prostor:  IP

Modul:  IZDELKI DOMAČE OBRTI

Izpitna komisija: H. Košmerlj, K. Junc, S. Hude

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 10.30  

Prostor:  IP

Modul:  IZDELAVA MESNIN

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, H. Košmerlj

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 10.30

Prostor:  IP

Predmet:  SUROVINE V PEKARSTVU IN SLAŠČIČARSTVU

Izpitna komisija:  S. Hude, D. Košak, H. Košmerlj

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 10.30

Prostor:  IP

Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, H. Košmerlj

 

Petek, 17. 8. 2018, 10.30 

Prostor:  MA2

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Izpitna komisija: D. Francekovič, U. Trobec, N. Jarc

 

Petek, 17. 8. 2018, 11.00

Prostor:  MA2

Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Izpitna komisija: U. Trobec, D. Francekovič, N. Jarc

 

Petek, 17. 8. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  MEHANIZACIJA V BIOTEHNIKI

Izpitna komisija: A. Rogelj,  D. Hosta, N. Jarc

 

Petek, 17. 8. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  TRAJNOSTNI RAZVOJ

Izpitna komisija: D. Hosta,  A. Rogelj, N. Jarc

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 7.30

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA - pisno

Nadzorni učitelj: P. Seničar

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 10.30

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: P. Seničar, V. Resnik,  U. Ogrinc

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 11.00

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Franko, G. Kastelic

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 7.30

Prostor:  MA2

Predmet: FIZIKA - pisno

Nadzorni učitelj:  P. Seničar

 

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 10.00

Prostor:  MA1

Predmet:  FIZIKA - ustno

Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, G. Kastelic

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del) 

Izpitna komisija: B. Turk, M. Zobec, V. Zupančič

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018,  9.00

Prostor:  SJV

Modul:  REJA ŽIVALI (2. f)

Izpitna komisija: M. Zobec, B. Turk, V. Zupančič

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  VLOGA MESA V PREHRANI

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, U. Ogrinc

 

Ponedeljek, 20. 8. 2018, 7.30

Prostor:  IP        

Modul:  TRAJNO PECIVO

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, U. Ogrinc

 

Torek, 21. 8. 2018, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  PRIDELAVA KRME

Izpitna komisija: U. Trobec, A. Rogelj, A. Divjak

 

Torek, 21. 8. 2018,  10.30

Prostor:  SJV

Modul:  REJA ŽIVALI (3. c, 3. d)

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, A. Divjak

 

Torek, 21. 8. 2018,  7.30

Prostor:  IP

Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽMAJEV, ŠOPKOV IN NASADKOV

Izpitna komisija: S. Nemanič, B. Činkole, P. Franko

 

Torek, 21. 8. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Predmet:  NARAVOSLOVJE

Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, P. Franko

 

Torek, 21. 8. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE

Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, P. Franko

 

Sreda, 22. 8. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  OBLIKOVANJE CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

Izpitna komisija: S. Nemanič,  A. Bartolj Bele,  B. Punčuh

 

Sreda, 22. 8. 2018, 8.00

Prostor:  IP

Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN

Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, B. Punčuh, I. Adamčič

 

Sreda, 22. 8. 2018, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Izpitna komisija:  A. Bartolj Bele, B. Punčuh, I. Adamčič

 

Sreda, 22. 8. 2018, 9.00

Prostor:  IP

Modul:  OSNOVE VRTNARSKE TEHNOLOGIJE

Izpitna komisija:  B. Punčuh, A. Bartolj Bele, I. Adamčič

 

Sreda, 22. 8. 2018, 7.30

Prostor: MA1

Predmet:  BIOTEHNOLOGIJA

Izpitna komisija: J. Goršin Fabjan, I. Kurajić, R. Pirnar

 

Sreda, 22. 8. 2018, 8.15

Prostor:  MA1

Predmet:  BIOLOGIJA

Izpitna komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, R. Pirnar

 

Sreda, 22. 8. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno (2. f, 2. j)

Nadzorni učitelj: A. Divjak

 

Sreda, 22. 8. 2018, 10.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno (2. f, 2. j)

Izpitna komisija: Z. Cujnik, A. Divjak, V. Zupančič

 

 

Četrtek, 23. 8. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Predmet:  KEMIJA

Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, U. Mihelič

 

Četrtek, 23. 8. 2018, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING

Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Mihelič

 

Četrtek, 23. 8. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)

Izpitna komisija: M. Hrastelj, A. Goršin, D. Škerl

 

Četrtek, 23. 8. 2018, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP)

Izpitna komisija: A. Goršin, M. Hrastelj, D. Škerl

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do torka, 21. 8. 2018, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.