Razpored predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13, 8000 NOVO MESTO

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2018)

 

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet: FIZIKA - pisno

Nadzorni učitelj:  A. Divjak

 

Petek, 29. 6. 2018, 10.00

Prostor:  ZGO

Predmet:  FIZIKA - ustno

Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, A. Divjak

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.30

Prostor:  MA2

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Izpitna komisija: D. Francekovič, B. Turk, N. Jarc

 

Petek, 29. 6. 2018, 8.30

Prostor:  MA2

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del)

Izpitna komisija: B. Turk, D. Francekovič, N. Jarc

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  PRIDELAVA KRME

Izpitna komisija: U. Trobec, A. Rogelj, U. Ogrinc

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Izpitna komisija: M. Kos, S. Nemanič, D. Škerl

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.45

Prostor:  IP

Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN

Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, D. Škerl

 

 
Petek, 29. 6. 2018, 8.00

Prostor:  IP

Modul:  NARAVOSLOVJE

Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, D. Škerl

 

Petek, 29. 6. 2018, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE

Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, D. Škerl

 

Petek, 29. 6. 2018, 9.00

Prostor:  IP

Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽMAJEV, ŠOPKOV IN NASADKOV

Izpitna komisija: S. Nemanič, B. Činkole, D. Škerl

 

Petek, 29. 6. 2018, 10.00

Prostor:  IP

Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE

Izpitna komisija: P. Kuhar, S. Nemanič, D. Škerl

 

Ponedeljek, 2. 7. 2018, 7.30

Prostor: MA2

Modul:  BIOTEHNOLOGIJA

Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, R. Pirnar

 

Ponedeljek, 2. 7. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Predmet:  BIOLOGIJA

Izpitna komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, V. Resnik

 

Ponedeljek, 2. 7. 2018, 10.00

Prostor:  MA1

Modul:  UMETNOST

Izpitna komisija: J. Medle, U. Ogrinc, V. Resnik

 

Torek, 3. 7. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: A. Divjak

 

Torek, 3. 7. 2018, 10.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Izpitna komisija: A. Divjak, Z. Cujnik, N. Vrčko Novak

 

 

Torek, 3. 7. 2018, 11.00

Prostor:  IP

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Izpitna komisija: R. Pirnar, S. Golob, D. Škerl

 

Torek, 3. 7. 2018, 7.30

Prostor:  PL1

Predmet:  MATEMATIKA - pisno

Nadzorni učitelj: P. Seničar

 

Torek, 3. 7. 2018, 10.00

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, N. Jarc

 

Torek, 3. 7. 2018, 11.00

Prostor:  MA2

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: V. Resnik, U. Mihelič, N. Jarc

 

Torek, 3. 7. 2018, 10.30

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Franko, Z. Križman

 

Sreda, 4. 7. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Predmet:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJE

Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, M. Okleščen, S. Hude

 

Sreda, 4. 7. 2018, 8.30

Prostor:  MA1

Predmet:  SUROVINE

Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, S. Hude, M. Okleščen

 

Sreda, 4. 7. 2018, 9.00

Prostor:  MA1

Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Izpitna komisija: S. Hude, H. Fortuna Jelenc, M. Okleščen

 

Sreda, 4. 7. 2018, 9.00

Prostor:  MA1

Modul:  IZDELAVA MESNIN

Izpitna komisija: S. Hude, H. Fortuna Jelenc, M. Okleščen

 

 

Sreda, 4. 7. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  IKT IN OSNOVE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA

Izpitna komisija: M. Kogovšek, R. Kus Pisek, V. Resnik

 

Sreda, 4. 7. 2018, 8.00

Prostor:  ZGO

Predmet:  ZGODOVINA

Izpitna komisija: M. Turk, R. Kus Pisek, V. Resnik

 

Sreda, 4. 7. 2018, 8.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  SOCIOLOGIJA

Izpitna komisija: R. Kus Pisek, M. Turk, V. Resnik

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Izpitna komisija:  B. Punčuh, S. Nemanič, U. Mihelič

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 7.30

Prostor:  SJV

Modul:  OSNOVE VRTNARSKE TEHNOLOGIJE

Izpitna komisija:  B. Punčuh, S. Nemanič, U. Mihelič

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 8.30

Prostor:  SJV

Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA

Izpitna komisija: S. Nemanič, B. Punčuh, U. Mihelič

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 8.30

Prostor:  SJV

Modul:  OBLIKOVANJE CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

Izpitna komisija: S. Nemanič, B. Punčuh, U. Mihelič

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 7.30

Prostor: ZGO

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: N. Vrčko Novak

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 10.30

Prostor: ZGO

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Izpitna komisija: T. Mavsar, N. Vrčko Novak, U. Mihelič

 

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 7.30

Prostor: IP

Modul:  OSKRBA ŽIVALI

Izpitna komisija: D. Francekovič, U. Trobec, P. Seničar

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 7.30

Prostor: IP

Modul:  REJA ŽIVALI

Izpitna komisija: U. Trobec, D. Francekovič, P. Seničar

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING

Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc

 

Četrtek, 5. 7. 2018, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  KEMIJA

Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc

 

Petek, 6. 7. 2018, 7.30

Prostor:  IP

Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN

Izpitna komisija: K. Junc, D. Hosta, J. Medle

 

Petek, 6. 7. 2018, 8.00

Prostor:  IP

Modul:  TRAJNOSTNI RAZVOJ

Izpitna komisija: D. Hosta, M. Hrastelj, J. Medle

 

Petek, 6. 7. 2018, 8.15

Prostor:  IP

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)

Izpitna komisija: M. Hrastelj, D. Hosta, J. Medle

 

Petek, 6. 7. 2018, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI VIRI ENERGIJE IN OSTANKI

Izpitna komisija: A. Goršin, M. Hrastelj, J. Medle

 

Petek, 6. 7. 2018, 8.30

Prostor:  IP

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP)

Izpitna komisija: A. Goršin, M. Hrastelj, J. Medle

 

Petek, 6. 7. 2018, 9.00

Prostor: R1

Modul:  ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV

Izpitna komisija: S. Zalokar, K. Junc, D. Hosta

 

Petek, 6. 7. 2018, 8.30

Prostor:  MA1

Modul:  RAZSEK MESA

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, V. Zupančič

 

Petek, 6. 7. 2018, 8.30

Prostor:  MA1

Modul:  VLOGA MESA V PREHRANI

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, V. Zupančič

 

Petek, 6. 7. 2018, 9.00

Prostor:  MA1

Modul:  TRAJNO PECIVO

Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, V. Zupančič

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do četrtka, 5. 7. 2018, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.