RAZPORED PISNIH IN USTNIH IZPITOV POKLICNE MATURE V JESENSKEM ROKU

Petek, 24. 8. 2018, pisni izpit SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 27. 8. 2018, pisni izpit MATEMATIKA

Torek, 28. 8. 2018, ustni izpit ANGLEŠČINA, MATEMATIKA

Sreda, 29. 8. 2018, pisni izpit ANGLEŠČINA

Petek, 31. 8. 2018, pisni izpit KMETIJSTVO, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

Ponedeljek, 3. 9. 2018, ustni izpit SLOVENŠČINA

Torek, 4. 9. 2018, ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

Sreda, 5. 9. 2018, ustni izpit KMETIJSTVO, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

 

 

 

Natančni razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski za poklicno maturo.

 

Tajnica ŠMK za poklicno maturo:  Mojca Vrečer