RAZPORED IZPITOV - spomladanski izpitni rok 2022

 

 

Predmet: ZGODOVINA

Datum:  28. 6. 2022, 7.30

Prostor:  MA2

Komisija: R. Kus Pisek, M. Turk, I. Adamčič

 

Predmet: DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE

Datum:  28. 6. 2022, 7.30

Prostor:  MA2

Komisija: R. Kus Pisek, M. Turk, I. Adamčič

 

Predmet: KEMIJA

Datum:  28. 6. 2022, 8.30

Prostor:  MA2

Komisija: V. Zupančič, D. Drmaž Lavrič, I. Adamčič

 

Predmet:  BIOTEHNOLOGIJA

Datum:  28. 6. 2022, 9.30

Prostor:  MA2

Komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, I. Adamčič

 

Modul:  OSKRBA KONJ IN UČENJE JAHANJA

Datum:  28. 6. 2022, 7.30

Prostor:  MA1

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, D. Škerl

 

Modul:  OSKRBA ŽIVALI

Datum:  28. 6. 2022, 8.00

Prostor:  MA1

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, D. Škerl

 

Predmet:  NEMŠČINA - pisno

Datum:  28. 6. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: J. Cerovšek

 

Predmet:  NEMŠČINA - ustno

Datum:  28. 6. 2022, 10.15

Prostor:  MA2

Komisija: N. Sovič Kirm, J. Cerovšek, Z. Cujnik

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Datum:  28. 6. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: J. Cerovšek

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Datum:  28. 6. 2022, 11.00

Prostor:  MA2

Komisija: A. Divjak, Z. Cujnik, N. Sovič Kirm

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Datum:  28. 6. 2022, 11.00

Prostor:  ZGO

Komisija: S. Golob, R. Pirnar, G. Šturm

 

Modul:  TRAJNO PECIVO

Datum:  28. 6. 2022, 7.30

Prostor: SJV

Komisija: D. Košak, S. Hude, B. Punčuh

 

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO

Datum:  29. 6. 2022, 9.30

Prostor:  MA2

Komisija: A. Goršin, P. Kuhar, A. Zoran

 

Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Datum:  29. 6. 2022, 7.30

Prostor:  MA1

Komisija: U. Trobec, M. Zobec, M. Zagorc

 

Modul:  REJA ŽIVALI (3. c)

Datum:  29. 6. 2022, 8.30

Prostor:  MA1

Komisija: U. Trobec, M. Zobec, M. Zagorc

 

Predmet:  MATEMATIKA – pisno (1. a, 1. d, 1. g, 2. a, 2. b, 3. b)

Datum:  29. 6. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: U. Mihelič

 

Predmet:  MATEMATIKA - ustno

Datum:  29. 6. 2022, 9.30

Prostor:  ZGO

Komisija: U. Mihelič, K. Ilc (M. Vrečer), I. Adamčič

 

Predmet:  MATEMATIKA – pisno (1. c, 1. ef, 2. c, 3. c, 4. c, 5. ab)

Datum:  30. 6. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: B. Punčuh

 

Predmet:  MATEMATIKA - ustno

Datum:  30. 6. 2022, 10.00

Prostor:  ZGO

Komisija: M. Vrečer, K. Ilc, U. Ogrinc

 

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Datum:  30. 6. 2022

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: B. Punčuh

 

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Datum:  30. 6. 2022, 10.00

Prostor:  MA1

Komisija: T. Mavsar, N. Vrčko Novak, B. Punčuh

 

Predmet:  LABORATORIJSKE VAJE

Datum:  1. 7. 2022, 7.30

Prostor:  MA1

Komisija: J. Goršin Fabjan, V. Zupančič, D. Košak

 

Modul:  SLADICE

Datum:  1. 7. 2022, 8.00

Prostor:  MA1

Komisija: D. Košak, S. Hude, V. Zupančič

 

Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Datum:  1. 7. 2022, 8.30

Prostor:  MA1

Komisija: S. Hude, D. Košak, V. Zupančič

 

Modul:  REJA ŽIVALI (2. e)

Datum:  1. 7. 2022, 7.30

Prostor:  ZGO

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, D. Škerl

 

Modul:  PRIDELAVA KRME (2. c)

Datum:  1. 7. 2022, 8.30

Prostor:  ZGO

Komisija: U. Trobec, M. Zobec, D. Škerl

 

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Datum:  4. 7. 2022, 7.30

Prostor:  ZGO

Komisija: D. Francekovič, M. Hrastelj, A. Rogelj

 

Modul:  PRIDELAVA KRME (1. e)

Datum:  4. 7. 2022, 8.30

Prostor:  ZGO

Komisija: A. Rogelj, P. Kuhar, M. Hrastelj

 

Modul:  DEKORACIJE V SLAŠČIČARSTVU

Datum:  4. 7. 2022, 7.30

Prostor:  MA1

Komisija: S. Hude, D. Košak, B. Punčuh

 

Modul:  KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

Datum:  4. 7. 2022, 8.00

Prostor:  MA1

Komisija: S. Hude, D. Košak, B. Punčuh

 

Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE

Datum:  4. 7. 2022, 8.30

Prostor:  MA1

Komisija: B. Činkole, B. Punčuh, D. Košak

 

Modul:  NARAVOSLOVJE

Datum:  4. 7. 2022, 9.00

Prostor:  MA1

Komisija: B. Činkole, M. Okleščen, B. Punčuh

 

Modul:  IZDELKI DOMAČE OBRTI

Datum:  4. 7. 2022, 8.30

Prostor:  MA2

Komisija: J. Medle, Z. Križman, N. Vrčko Novak

 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 1. 7. 2022, do 8.00 ure, nosilcu dejavnosti.

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE, INTERESNE DEJAVNOSTI

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 1. 7. 2022, do 8.00 ure, nosilcu dejavnosti.

 

PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 1. 7. 2022, do 8.00 ure, organizatorjem PUD-a.