RAZPORED IZPITOV - dodatni spomladanski rok 2020

Sreda, 27. 5. 2020, 8.00

Prostor: BIF

Predmet: BIOTEHNOLOGIJA

Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, B. Punčuh

 

Sreda, 27. 5. 2020, 9.00

Prostor: telovadnica

Predmet: ŠPORTNA VZGOJA

Izpitna komisija: I. Adamčič, D. Škerl, B. Punčuh

 

Sreda, 27. 5. 2020, 13.00

Prostor:  BIF

Modul:  NAPRAVA TRAJNEGA NASADA

Izpitna komisija: M. Prus, M. Hrastelj, D. Francekovič

 

Sreda, 27. 5. 2020, 13.20

Prostor:  BIF

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Izpitna komisija: M. Hrastelj, D. Francekovič, M. Prus

 

Sreda, 27. 5. 2020, 7.30

Prostor:  VP

Predmet:  MATEMATIKA - pisno

Nadzorni učitelj: M. Vrečer

 

Sreda, 27. 5. 2020, 10.15

Prostor:  IP

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Seničar, R. Pirnar

 

Sreda, 27. 5. 2020, 13.30

Prostor:  IP

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: V. Resnik, U. Mihelič, G. Šturm

 

Četrtek, 28. 5. 2020, 13.00

Prostor:  IP

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, N. Vrčko Novak

 

Četrtek, 28. 5. 2020, 7.30

ProstorBIF

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: Z. Križman

 

Četrtek, 28. 5. 2020, 12.10

Prostor:  BIF

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Izpitna komisija: S. Golob, R. Pirnar, N. Vrčko Novak

 

Četrtek, 28. 5. 2020, 7.30

Prostor:  BIF

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: Z. Križman

 

Četrtek, 28. 5. 2020, 13.30

Prostor:  STR

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Izpitna komisija: Z. Križman, G. Šturm, U. Ogrinc