PTI - Kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 4. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 R. Brilej: ALFA, Realna števila (imate) 9789616734011 ATAJA /
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, Third Edition, Student's book, učbenik za angleščino 9780194715850 MKT 33,60
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino 9780194715867 MKT 20,90
1 M. Gomboc: BESEDE 4, delovni zvezek za slovenščino-jezik, prenovljena izdaja 2015 9789610206491 DZS 12,50
      Skupaj: 67,00

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 M. J. Toman, K. Sernec, V. Kopčavar: BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA, učbenik za SSI in PTI 9789610202288 DZS 5,00
1 G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik za matematiko 9789616357296 MODRIJAN /
1 M. Gomboc: BESEDE 4, učbenik za slovenščino-jezik za prvo leto PTI 9788634140002 DZS /
1 J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 4, učbenik za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja 9788634142099 DZS 2,00
1 S. Berzelak: ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, učbenik za zgodovino 9789616183574 MODRIJAN /
1 B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik 9789610200772 DZS 3,00
      Skupaj: 10,00

 
 
Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 5. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, Third Edition, Student's book, učbenik za angleščino (imate) 9780194715850 MKT /
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino  (imate) 9780194715867 MKT /
1 Slovenščina na poklicni maturi: Zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in  rešitvami 2009-2014, založba RIC 9789616899147 RIC 11,00
      Skupaj: 11,00

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik 9788634118049 DZS /
1 M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik za matematiko 9789616357623 MODRIJAN /
1 J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik za matematiko 9789616357968 MODRIJAN /
1 M. Gomboc: BESEDE 5, učbenik za slovenščino-jezik 9788634140095 DZS /
1 J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 5, učbenik za slovenščino-književnost 9789610200840 DZS 2,00
      Skupaj: 2,00