|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Kadrovksa struktura

  Vzgojno-izobraževalno delo, svetovalno delo, knjižničarstvo, laborantsko delo in delo, povezano z vzdrževanjem učne tehnologije na šoli, opravlja 79 delavcev, od tega 4 nadomeščajo porodniški dopust oz. daljšo bolniško odsotnost.
  Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti šole, so navedeni v skupnem delu letnega delovnega načrta zavoda. 

  Št. Ime in priimek zaposlenega Neposredno vzgojno-izobraževalno delo Ostale zadolžitve
  1.  France Absec strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD predsednik Sveta zavoda, tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u,  promocija, organizacija tekmovanja WineChampionship
  2.  Iztok Adamčič športna vzgoja organizacija dneva odprtih vrat, kmečkih iger in športnih dejavnosti, zunanja dežurstva, OIV in ID-Zdravstvena vzgoja
  3.  Irena Avsenik svetovalna delavka CEUVIZ, organizacija Dneva odprtih vrat, vodja aktiva razrednikov, šola za starše, projekti: Nadarjeni, Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov, Zaposlovanje asistentov,
  ID-Metode učenja, OIV- Vzgoja za družino, mir in nenasilje, promocija
  4.  Andreja Bartolj Bele strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, projekt Nadarjeni, promocija, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice, vodja PUZ-a, hortikulture, projekt Erasmus
  5.  Urška Bratkovič športna vzgoja zadolžitve na MIC-u (konji)
  6.  Miha Cesar praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  7.  Zvijezdana Cujnik angleščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, vodja aktiva angleškega jezika
  8.  Barbara Činkole strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, skrb za ureditev okolice
  9.  Špela Debeljak psihologija projekt Nadarjeni
  10.  Alenka Divjak angleščina prevajanje in lektoriranje
  11.  Marica Drmaž strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
  12.  Darinka Drmaž Lavrič biologija OIV-projektno delo
  13.  Helena Fortuna Jelenc biologija, strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka projekti:  Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, izobraževanje odraslih , promocija, različne zadolžitve na MIC-u
  14.  Darja Francekovič strokovni moduli, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a organizatorka praktičnega pouka in PUD-a, izobraževanje odraslih, promocija
  15.  Primož Franko matematika, informatika, razrednik računalniška dela, Moodle – vzpostavitev in izobraževanja, urejanje šolskih spletnih strani, izobraževanje odraslih, posodobitev spletnih strani
  16.  Nina Gerjevič laborantka pomoč pri vpisu, urejanje osebnih listov, izvajanje naravoslovnih dni
  17.  Sonja Golob angleščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, promocija
  18.  Anton Goršin strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, fotodokumentiranje dogodkov na šoli,  inštruktor in  organizator traktorskih voženj
  19.  Jana Goršin Fabjan biotehnologija, laboratorijske vaje, razredničarka vodja aktiva BTH, LAV, vodja šolskega HACCP sistema, projekti, tečaji, promocija
  20.  Robert Grandovec vzdrževalec učne tehnologije, laborant FIZ  
  21.  Damjana Hosta strokovni moduli in praktični pouk, PUD Festival Več znanja za več turizma, različne zadolžitve na MIC-u
  22.  Vida Hlebec ravnateljica vodja projektov
  23.  Marko Hrastelj strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD, razrednik tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, inštruktor traktorskih voženj
  24.  Stanislava Hude
   
  strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorka PUD-a, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, šolska prehrana, projekt Zdrava šola, promocija, vodja PUZ-a
  25.  Božidar Hudoklin praktični pouk,  PUD različne zadolžitve na MIC-u
  26.  Franc Jarc svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami ter izvajalec dodatne strokovne pomoči, razrednik dijaške garderobe, organizacija Dneva odprtih vrat, zunanja dežurstva, promocija, projekt Zaposlovanje asistentov
  1.  
  Nina Jarc
  (nadomeščanje 50%)
  Geografija, družboslovje, razredničarka razredničarka, projekt nadarjeni, program EPAS
  28.  Katja Junc strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka      tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, projekt Uživam tradicijo
  29.  Gregor Kastelic slovenščina, razrednik tajnik SM, evidenca izdanih spričeval,  lektoriranje, spletna stran, vodja aktiva slovenistov, projekt Postani naš dijak
    Janja Klemenčič (nadomeščanje) Strokovni moduli, praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  30.  Ivan Kočevar Informatika, dodatna strokovna pomoč vzdrževanje računalniške opreme, izdelava biltena dosežkov dijakov in Kataloga OIV oz. ID
  31.  Metka Kogovšek strokovni moduli projekti
  32.  Marjana Kos pomočnica ravnateljice, strokovni moduli organizator OIV in IND, e-asistent, ŠOL-S, promocija, organizacija Dneva odprtih vrat, organizatorka traktorskih voženj, projekti
  33.  Drago Košak strokovni moduli, praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u, promocija, vodja aktiva za živilstvo
  34.  Helena J. Košmerlj strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka izobraževanje odraslih, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, vodja PUZ-a
  35.  Martina Kralj strokovni moduli organizatorica šolske prehrane
  36.  Zdravka Križman slovenščina, razredničarka šolske kulturne prireditve, organizatorka kulturnih dejavnosti (ID), projekt Uživam tradicijo, projekt Postani naš dijak
  37.  Peter Kuhar strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, vodja testiranja, inštruktor traktorskih voženj, vodja aktiva kmetijstva in gozdarstva, različne zadolžitve na MIC-u
  38.  Irena Kurajić biotehnologija, laboratorijske vaje urejanje fotokopirnice, promocija
  39.  Renata Kus Pisek družboslovni predmeti, razredničarka OIV- državljanska kultura,vodja PUZ-a
    Andreja Legan
  (nadomeščanje)
  praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  40.  Tanja Loparec dodatna strokovna pomoč, razredničarka pomoč pri vpisu, OIV- Vzgoja za družino, mir in nenasilje, zunanje dežurstvo, projekti: Dejavnost informiranja in svetovanja,  Zaposlovanje asistentov
  41.  Jože Luštek praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
    Matjaž Mavsar
  (nadomeščanje)
  praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u, testiranje
  42.  Tatjana Mavsar slovenščina, razredničarka lektoriranje, šolske kulturne prireditve
  43.  Jožica Medle likovna umetnost, praktični pouk aranžiranje in skrb za celostno podobo centra, sejmi
  44.  Urška Mihelič matematika CEUVIZ, zbiranje zapisnikov konferenc, aktivov, PUZ-ov, poročila o delu, projekt Nadarjeni
  45.  Anica Možina knjižničarka, učbeniški sklad organizacija Dneva odprtih vrat, OIV in ID – Knjižnično informacijska znanja, Šolska kronika
  46.  Sabina Nemanič strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, razredničarka tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija, skrb za ureditev okolice, vodja aktiva naravovarstva
    Mateja Nograšek matematika, dodatna strokovna pomoč Organizacija Dobrodelnega bazarja
  47.  Luka Novak Fizika e-asistent, urejanje šolskih spletnih strani, foto-dokumentiranje dogodkov na šoli, dijaške izkaznice, vzdrževanje računalniške opreme in posodobitev spletnih strani
  48.  Urška Ogrinc Biologija projektne zadolžitve, izvajanje naravoslovnih dni
  49.  Mateja Okleščen kemija, strokovni moduli, praktični pouk, organizatorka PUD-a, razredničarka projekt Nadarjeni, projekt NA MA, promocija, vodja PUZ-a
  50.  Anica Pezdirc strokovni moduli NPK, tečaji in druga usposabljanja, tajnica za zaključni izpit, projekti, računalniška dela
  51.  Anton Pezdirc praktični pouk, PUD. tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, organizacija tekmovanja WineChampionship
  52.  Rebeka Pirnar angleščina, razredničarka dijaška skupnost, šolske kulturne prireditve
  53.  Alenka Prem nemščina, angleščina, glasba, razredničarka ureditev zbornice, šolske kulturne prireditve, projekt Ekošola , promocija, vodja aktiva nemškega jezika
  1.  
  Nataša Prešeren
  (bolniški dopust)
     
  1.  
  Mateja Prus
  (porodniški dopust)
    organizacija tekmovanja WineChampionship
  56.  Boštjan Punčuh strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
  1.  
  Vesna Resnik
  (porodniški dopust)
     
  58.  Alojz Rogelj strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, testiranje, različne zadolžitve na MIC-u, inštruktor traktorskih voženj
  59.  Peter Seničar matematika priprava prostora za konference, zunanje dežurstvo
  60.  Nataša Sovič Kirm nemščina prevajanje
  61.  Damir Škerl športna vzgoja, razrednik urejanje statusov (športnika, kulturnika …), dežurstvo učiteljev in dijakov, organizacija Dneva odprtih vrat, zunanje dežurstvo
  62.  Gabrijela Šturm slovenščina, razredničarka izdelava urnika in suplenc (nadomeščanj), e-asistent, organizacija kulturnih dejavnosti (OIV), vodja ŠRT
  63.  Urška Trobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, kviz Mladi in kmetijstvo, organizacija kmečkih iger, različne zadolžitve na MIC-u
  64.  Barbara Turk strokovni moduli Projekt ANNIE, tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, promocija
  65.  Matjaž Turk praktični pouk, PUD tečaji in različne zadolžitve na MIC-u
  66.  Marija Turk praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  67.  Mitja Turk zgodovina, razrednik promocija, OIV- državljanska kultura,  vodja aktiva  družboslovnih predmetov in umetnosti, vodja komisije za kakovost,  projekti: OPK, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
  68.  Jerneja Ucman        Strokovni moduli, praktični pouk, PUD tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice
  69.  Neva Vrčko slovenščina šolsko glasilo, priprava letnega poročila o delu, vodja PUZ-a
  70.  Mojca Vrečer matematika, razredničarka tajnica za poklicno maturo, vodja PUZ-a, vodja aktiva matematike, fizike, informatike in POK
  71.  Stanislava Zagorc praktični pouk, PUD različne zadolžitve na MIC-u
  72.  Slavka Zalokar strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a tečaji, različne zadolžitve na MIC-u, certifikati, skrb za ureditev šolskih prostorov in okolice
  73.  Matej Zobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik Vodja aktiva za živinorejo, tečaji, različne zadolžitve na MIC-u
  74.  Andrej Zoran športna vzgoja, razrednik organizacija Dneva odprtih vrat, zunanje dežurstvo, vodja aktiva za športno vzgojo
  75.  Vojka Zupančič kemija, laboratorijske vaje, razredničarka dijaška skupnost, promocija, vodja aktiva za naravoslovje

   
  Zaposleni opravljajo tudi ostale naloge, ki se pojavljajo med letom po nalogu nadrejenih.