|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Razvojne prioritete šole

  Za naslednje petletno obdobje si zastavljamo sledeče razvojne prioritete:
  - uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in projektov na strokovnem, poklicnem, poklicno-tehniškem ter gimnazijskem področju,
  - modularno izvajanje programov,
  - didaktične spremembe,
  - razvijati spoštljivo medsebojno komunikacijo,
  - zmanjševanje stresa pri dijakih in zaposlenih,
  - ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo,
  - spodbujati dijake, da izdelujejo raznovrstne ustvarjalne izdelke in rešujejo odprte probleme (spodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti),
  - promocija vzgojno-izobraževalnih programov in poklicev, ki jih izvajamo na šoli,
  - prenova spletne strani,
  - delo na kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvaciji,
  - poudariti naravoslovno usmeritev gimnazijskega programa,
  - kakovostno izvajanje aktivnih metod poučevanja, krepitev povezovanja teoretičnega in praktičnega izobraževanja,
  - večji delež PP in PUD-a, vezanega na izbirnost dijaka,
  - posodobitev izvedbenih kurikulov,
  - večje vključevanje v raziskovalno dejavnost in različna tekmovanja,
  - vključevanje v različne nacionalne in mednarodne projekte,
  - nadaljevanje dela na projektih zdrave šole in ekošole,
  - spodbujali bomo razvijanje zavesti po zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja,
  - skrb za lepšo in prijaznejšo šolo,
  - skrb za profesionalno izobraževanje in usposabljanja strokovnih delavcev,
  - delo z nadarjenimi dijaki,
  - formativno spremljanje,
  - delo z dijaki z odločbo o usmeritvi,
  - razvojno načrtovanje,
  - šolski razvojni projekti,
  - učenje učenja – usmerjeno v dijake,
  - spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja,
  - razvijanje digitalne pismenosti,
  - izobraževanje in usposabljanje odraslih,
  - vseživljenjsko učenje,
  - sodelovanje z okoljem.

  Razvojne prioritete šole izhajajo iz Razvojnega programa šole in določenih ciljev projekta »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK« ter prioritet, ki so si jih zadali strokovni delavci in strokovni aktivi ter vodstvo šole.