|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Izvedbeni predmetniki

  A) SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
   
  Srednje strokovno izobraževanje:

  • poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik)
  • poklic: naravovarstveni tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik).

  Srednje poklicno izobraževanje:

  • poklic: gospodar na podeželju (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: vrtnar (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: cvetličar (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: slaščičar (1., 2. in 3. letnik)
  • poklic: mesar (1., 2. in 3. letnik)

  Poklicno-tehniško izobraževanje 

  • poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (4. in 5. letnik)
  • poklic: hortikulturni tehnik (4. in 5. letnik)

  Nižje poklicno izobraževanje:

  • poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi (1. in 2. letnik)

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                             1. CD
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 105
  Matematika 105
  Umetnost 68
  Zgodovina 34
  Geografija 68
  Fizika 68
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 829
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 80 157 237
  SKUPAJ B 170 169 339
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0
           

  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                                  1. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 105
  Tuji jezik – angleščina 105
  Umetnost 68
  Zgodovina 34
  Geografija 68
  Fizika 68
  Kemija 68
  Biologija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 829
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije 35 24 59
  Ekološke analize in monitoring 56 0 56
  SKUPAJ B 181 36 217
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Pridelava kulturnih rastlin 32 62 94
  SKUPAJ E 32 62 94
             

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                            2. CD
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 102
  Zgodovina 102
  Biologija 68
  Kemija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 687
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 32 43 75
  Varstvo rastlin 70 32 102
  Pridelava krme 74 58 132
  Naprava trajnega nasada 74 58 132
  SKUPAJ B 250 191 441
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 60
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                         2. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 105
  Tuji jezik – angleščina 105
  Zgodovina 34
  Fizika 68
  Kemija 68
  Biologija 68
  Športna vzgoja 105
  SKUPAJ A 693
  B) STROKOVNI MODULI  
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Naravovarstvena zakonodaja in etika 70 32 102
  Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije 74 44 118
  Ekološke analize in monitoring 115 35 150
  SKUPAJ B 259 111 370
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav 59 39 98
  SKUPAJ E 59 39 98

  PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                 3. C
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 99
  Tuji jezik – angleščina 99
  Matematika 99
  Biologija 34
  Kemija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 431
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava poljščin 50 52 102
  Reja živali 50 52 102
  Pridelava in predelava grozdja 50 52 102
  SKUPAJ B 230 178 408
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 16
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Upravljanje kmetijske mehanizacije – 1. skupina 50 52 102
  Turizem na podeželju – 2. skupina 45 52 97
  Osnove gozdarstva – 1. skupina 50 52 102
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. skupina 40 52 92
  Ekološko kmetovanje – 1. skupina 50 52 102
  Vzgoja sadik – 2. Skupina 50 52 102
  SKUPAJ E 150 156 306

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina

  PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                        3. D
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 102
  Matematika 99
  Tuji jezik – angleščina 99
  Sociologija 68
  Kemija 34
  Biologija 34
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 502
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Varstvo naravnih vrednot 83 35 118
  IZBIRNI MODUL
  Vodenje v naravi 49 49 98
  SKUPAJ B 212 106 318
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 96
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Male živali – 1. Skupina 32 60 92
  Osnove gozdarstva – 2. Skupina 45 48 93
  Oskrba konj in učenje jahanja – 1. skupina 40 52 102
  Čebelarstvo – 2. Skupina 27 72 99
  SKUPAJ E 72 112 194
           

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                           4. CD
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 97
  Tuji jezik – angleščina 102
  Matematika 68
  Sociologija 68
  Športna vzgoja 64
  SKUPAJ A 399
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  SKUPAJ B 249 118 367
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 76
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Ekološko kmetovanje – 1. skupina 50 52 102
  Vzgoja sadik – 2. Skupina 50 52 102
  Upravljanje kmetijske mehanizacije – 1. Skupina 50 52 102
  Turizem na podeželju – 2. skupina 45 52 97
  Zdravstveno varstvo domačih živali – 1. Skupina 40 62 102
  Kletarstvo – 2. Skupina 32 62 94
  SKUPAJ E 140 166 306

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina

  PROGRAM:  NARAVOVARSTVENI TEHNIK                                                       4. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 102
  Matematika 105
  Tuji jezik – angleščina 99
  Sociologija 68
  Športna vzgoja 64
  SKUPAJ A 438
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Varstvo naravnih vrednot 74 28 102
  Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki 95 78 173
  IZBIRNI MODUL
  Vodenje v naravi 35 35 70
  SKUPAJ B 274 173 447
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Turizem na podeželju – 1. Skupina 50 52 102
  Ekološko kmetovanje – 2. Skupina 40 52 92
  SKUPAJ E 50 52 102

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina

  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                           1. F
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 40 58 98
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 80 157 237
  SKUPAJ B 287 310 597
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                             1. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 74
  Matematika 74
  Tuji jezik – angleščina 59
  Naravoslovje 59
  Družboslovje 119
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 451
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 83 13 96
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 38 24 62
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 36 58 94
  Osnove upravljanja s stroji in napravami 24 58 82
  Osnove hortikulture 45 70 115
  SKUPAJ B 226 223 449
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 20 78 98
  SKUPAJ E 20 78 98
               

   
  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                         1. H
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 74
  Matematika 74
  Tuji jezik – angleščina 59
  Naravoslovje 59
  Družboslovje 119
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 451
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 83 13 96
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 38 24 62
  Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 36 58 94
  Osnove hortikulture 45 70 115
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 29 158 187
  SKUPAJ B 231 323 554
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0
           

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            1. I
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove živilstva 30 68 98
  Osnove biotehnologije s prehrano 96 0 96
  Trajno pecivo 48 122 170
  SKUPAJ B 301 227 528
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu 56 0 56
  SKUPAJ E 56 0 56

   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                     1. J
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 82
  Matematika 82
  Tuji jezik – angleščina 66
  Naravoslovje 66
  Družboslovje 132
  Športna vzgoja 66
  SKUPAJ A 494
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98
  Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 42 24 66
  Osnove živilstva 30 68 98
  Osnove biotehnologije s prehrano 96 0 96
  Razsek mesa 67 143 210
  SKUPAJ B 320 248 568
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 114
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM 0

  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                              2. F
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 32 43 75
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava krme 67 58 125
  Upravljanje kmetijske mehanizacije 32 62 94
  Reja živali 45 48 93
  SKUPAJ B 176 211 387
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Naprava trajnega nasada 67 58 125
  Predelava mesa – 1. Skupina 27 72 99
  Predelava mleka – 2. Skupina 18 75 93
  Čebelarstvo – 3. Skupina 27 72 99
  SKUPAJ E 94 130 224

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   
  PROGRAM: MESAR                                                                                                  2. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove biotehnologije s prehrano 48 0 48
  Izdelava mesnin 56 185 241
  SKUPAJ B 104 185 289
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Izdelava tradicionalnih mesnin 27 93 120
  Izdelava mesnin brez dodatkov 38 109 147
  SKUPAJ E 65 202 267

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                                  2. H
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove hortikulture 29 44 73
  IZBIRNI MODULI
  Pridelava okrasnih rastlin 63 145 208
  SKUPAJ B 92 189 281
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Priprava in izdelava aranžerskega materiala 1 78 79
  Urejanje zelenih površin 35 165 200
  SKUPAJ E 36 243 279

   
  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                           2. I
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove hortikulture 29 44 73
  Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij 72 128 200
  SKUPAJ B 101 172 273
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava okrasnih rastlin 63 145 208
  Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov 12 80 92
  SKUPAJ E 75 225 300

   
  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            2. J
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 77
  Matematika 77
  Tuji jezik – angleščina 56
  Umetnost 33
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 299
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove biotehnologije s prehrano 48 0 48
  Sladice 89 258 347
  SKUPAJ B 137 258 395
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 304
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Slovenske praznične jedi 30 72 102
  Kruh in pekovsko pecivo 30 72 102
  SKUPAJ E 60 144 204

   
  PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                                             3. E
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  SKUPAJ B 40 58 98
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava poljščin 41 52 93
  Osnove gozdarstva – 1. Skupina 45 48 93
  Oskrba konj in učenje jahanja – 2. Skupina 35 48 83
  Zdravstveno varstvo domačih živali – 1. Skupina 40 58 98
  Pridelava sadja – 2. Skupina 22 66 88
  Predelava mesa – 1. Skupina 27 72 99
  Predelava mleka – 2. Skupina 18 72 90
  Čebelarstvo – 3. Skupina 27 72 99
  Predelava sadja – 4. Skupina 18 72 90
  SKUPAJ E 153 230 383

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina

  PROGRAM: CVETLIČAR                                                                                             3. F                                                                                                                     
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 54
  Tuji jezik – angleščina 42
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 192
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98
  IZBIRNI MODULI
  Poročna floristika 6 85 91
  SKUPAJ B 46 143 189
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Žalna floristika 6 85 91
  Dekoracije v cvetličarstvu 30 129 159
  SKUPAJ E 36 214 250

   
  PROGRAM: VRTNAR                                                                                                 3. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 49
  Tuji jezik – angleščina 38
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 183
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 36 58 94
  SKUPAJ B 36 58 94
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Urejanje zelenih površin 35 165 200
  Predelava vrtnin 38 127 165
  SKUPAJ E 73 292 365

  PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                                                            3. H
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 49
  Tuji jezik – angleščina 38
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 183
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 36 58 94
  Sladice 1 45 46
  Sladoled 11 39 50
  SKUPAJ B 48 142 190
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Slovenske praznične jedi 30 72 102
  Kruh in pekovsko pecivo 30 72 102
  Sladice in pecivo po naročilu 11 85 96
  SKUPAJ E 71 229 300

  PROGRAM: MESAR                                                                                                 3. I
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 54
  Matematika 49
  Tuji jezik – angleščina 38
  Športna vzgoja 42
  SKUPAJ A 183
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Osnove podjetništva in prodaje 36 58 94
  Prodaja mesa in mesnin 25 94 119
  SKUPAJ B 61 152 213
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 494
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Izdelava lastnega projekta 19 63 82
  Izdelava mesnin brez dodatkov 38 109 147
  SKUPAJ E 57 172 229

  PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK     PTI                                    4. F
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 136
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 136
  Zgodovina 36
  Sociologija 36
  Biologija 36
  Kemija 36
  Informatika 54
  Športna vzgoja 80
  SKUPAJ A 652
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Varstvo rastlin 70 32 102
  IZBIRNI MODULI
  Turizem na podeželju 50 52 102
  Ekološko kmetovanje 50 52 102
  SKUPAJ B 170 136 306
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Zdravstveno varstvo domačih živali 40 62 102
  Zelišča 25 24 49
  SKUPAJ E 65 86 151

  PROGRAM: HORTIKULTURNI TEHNIK          PTI                                                4. G
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 136
  Matematika 102
  Tuji jezik – angleščina 136
  Zgodovina 36
  Sociologija 36
  Biologija 36
  Kemija 36
  Informatika 54
  Športna vzgoja 80
  SKUPAJ A 614
  B) IZBIRNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem 140 166 306
  SKUPAJ B 140 166 306
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Zelišča 25 24 49
  Osnove krajinarstva 49 32 81
  SKUPAJ E 74 56 130

  PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK      PTI                                   5. A
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 104
  Tuji jezik – angleščina 140
  Umetnost 30
  Geografija 40
  Fizika 40
  Športna vzgoja 70
  SKUPAJ A 564
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163
  Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102
  SKUPAJ B 329 140 469
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Pridelava zelenjadnic 1 53 54
  Zelišča 28 24 52
  SKUPAJ E 29 77 106

    
  PROGRAM:  HORTIKULTURNI TEHNIK         PTI                                               5. B
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 104
  Tuji jezik – angleščina 140
  Umetnost 30
  Geografija 40
  Fizika 40
  Športna vzgoja 70
  SKUPAJ A 564
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Podjetništvo in trženje 80 22 102
  Trajnostni razvoj 70 32 102
  IZBIRNI MODULI
  Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem 140 166 306
  SKUPAJ B 290 220 510
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 38
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Zelišča 28 24 52
  SKUPAJ E 28 24 52
             

  PROGRAM:  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                                   1. K
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 68
  Matematika 81
  Družboslovje in naravoslovje 155
  Športna vzgoja 68
  SKUPAJ A 372
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IZBIRNI MODULI
  Oskrba živali 50 90 140
  Osnove rastlinske pridelave 50 90 140
  Temelji pridelave zelenjave 50 110 160
  SKUPAJ B 150 290 440
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Angleščina v kmetijstvu 35 0 35
  Gospodinjstvo in izdelki domače obrti – 1. Skupina 35 78 113
  Izdelki domače obrti – 2. Skupina 35 78 113
  Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160
  SKUPAJ E 120 188 313

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina
   
  PROGRAM:  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                                   1. L
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 68
  Matematika 81
  Družboslovje in naravoslovje 155
  Športna vzgoja 68
  SKUPAJ A 372
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  IZBIRNI MODULI
  Temelji živilstva in prehrane 68 92 160
  Osnove rastlinske pridelave 50 90 140
  Priprava živil rastlinskega izvora 50 90 140
  SKUPAJ B 168 272 440
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64
  E) ODPRTI KURIKULUM*
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Angleščina v kmetijstvu 35 0 35
  Gospodinjstvo in izdelki domače obrti – 1. Skupina 35 78 148
  Izdelki domače obrti – 2. Skupina 35 78 148
  Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160
  SKUPAJ E 120 188 343

  * v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina

  PROGRAM: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                                        2. KL
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
  Slovenščina 87
  Matematika 87
  Družboslovje in naravoslovje 93
  Športna vzgoja 56
  SKUPAJ A 323
  B) STROKOVNI MODULI
    Teoretični pouk Praktični
  pouk
  Skupaj
  Komunikacija na delovnem mestu 70 42 112
  IZBIRNI MODULI
  Temelji pridelave zelenjave 50 110 160
  Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160
  SKUPAJ B 170 262 432
  C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 152
  D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32
  E) ODPRTI KURIKULUM
    Teoretični pouk Praktični pouk Skupaj
  Temelji živilstva in prehrane 68 92 160
  SKUPAJ E 68 92 160

   
  IZVEDBENI PREDMETNIKI ZA TEHNIŠKO GIMNAZIJO

  Program: Tehniška gimnazija
   
  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                         1. A B
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina – prvi tuj jezik 105
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Glasba ali Likovna umetnost 70
  Geografija 70
  Biologija 70
  Kemija 70
  Fizika 70
  Informatika 105
  SKUPAJ 1120
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1210

   
  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                           2. AB
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina – prvi tuj jezik 105
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Geografija 70
  Biologija 70
  Kemija 70
  Fizika 70
  Psihologija 70
  Laboratorijske vaje 70
  Biotehnologija 70  
  SKUPAJ 1155
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1245

  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                           3. AB
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140
  Matematika 140
  Angleščina – prvi tuj jezik 105
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Zgodovina 70
  Športna vzgoja 105
  Biologija 70
  Kemija 70
  Sociologija 70
  Biotehnologija 105
  Laboratorijske vaje 70
  Kmetijstvo 105
  SKUPAJ 1155
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90
  SKUPAJ 1245

  PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                          4. AB
   

  Predmeti Število ur na leto – izvedbeno
  OBVEZNI PREDMETI
  Slovenščina 140+35
  Matematika 140+35
  Angleščina – prvi tuj jezik 105+35
  Nemščina – drugi tuj jezik 105
  Športna vzgoja 105
  Biologija* 70+35*
  Kemija* 105*
  Zgodovina* 105*
  Biotehnologija 105+35*
  Laboratorijske vaje 70
  Kmetijstvo 105
  SKUPAJ 1050+ (70-210)*
  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 30
  SKUPAJ 1080 +(70-210)*

   
  *izbirni maturitetni predmeti