|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Svetovalna služba

  Delo šolske svetovalne službe 
  Svetovalna služba:
  -          na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela na šoli;
  -          dela po načelu razvojne usmerjenosti, v optimalni razvoj dijaka;
  -          nudi suport učiteljem pri sistematičnem spremljanju dijakov;
  -          pomaga pri uresničevanju individualizacije vzgoje in izobraževanja ter modernizaciji vzgojno-izobraževalnega dela;
  -          preko svetovalnega odnosa pomaga posameznim dijakom, staršem in učiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov;
  -          odkriva, razčlenjuje in razrešuje probleme šolske mladine;
  -          ugotavlja in nudi vzgojno pomoč dijakom z učnimi, razvojnimi, prilagoditvenimi in drugimi težavami;
  -          skrbi za somatsko in drugo zdravstveno stanje dijakov;
  -          spremlja socialno stanje dijakov in njihovih družin in s sodelovanjem prispeva k razreševanju njihove situacije;
  -          sodeluje z občinami, iz katerih so dijaki;
  -          sodeluje z zunanjimi ustanovami;
  -          seznanja dijake in starše z možnostmi za nadaljnje izobraževanje;
  -          svetuje dijakom pri odločitvah za preusmeritev, nadaljnje izobraževanje;
  -          sodeluje pri vpisu in spremljanje le tega;
  -          izvaja obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po programu;
  -          pripravlja preventivne in kurativne programe za dijake, starše in strokovne delavce;
  -          pripravlja in izvaja teme za roditeljske sestanke;
  -          predlaga in izvaja razvojne, akcijske in inovacijske projekte;
  -          evidentira in spremlja delo šolske svetovalne službe;
  -          skrbi za osebnostni in strokovni razvoj.