|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  PP in PUD

  Praktično izobraževanje in praktično usposabljanje z delom

  Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. Praviloma se opravlja na šolskem posestvu oz. na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
   
  Razdelimo ga na:

  Praktični pouk

  V prenovljenih programih je praktični pouk sestavni del strokovnih modulov, število ur je določeno z izvedbenim predmetnikom.
   
  Število ur praktičnega pouka v programu in letniku določa predmetnik, z normativi pa je določena tudi delitev dijakov v skupine. V srednjem strokovnem izobraževanju in v programih poklicno-tehniškega izobraževanja je povprečno število dijakov v skupini 17, v programih srednjega poklicnega izobraževanja je v 1. letniku povprečno število dijakov v skupini 17, v 2. letniku 14 in v 3. letniku 13  dijakov v skupini. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je meja za skupino 10 dijakov.
   
  Pri traktorskih vožnjah in pri delu s stroji določa normativ delo z 1 dijakom, za delo v hlevu  je v eni skupini do 5 dijakov. 
   
  Dijaki 2. letnikov programov kmetijsko-podjetniški tehnik, gospodar na podeželju in vrtnar  po izobraževalnem programu opravljajo izpit za traktor. Predavanja cestnoprometnih predpisov se izvede v okviru strokovnega modula. Prav tako v okviru praktičnega dela strokovnega modula šola izvede z vsakim dijakom 18 ur traktorskih voženj, ki so za dijake brezplačne. Nadaljnje ure vožnje se plačujejo po ceniku. Izpit morajo dijaki opraviti v času od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017. Opravljen izpit za traktor je pogoj za napredovanje v višji letnik. Traktorske vožnje se lahko opravljajo tudi izven urnika.
   
  Znotraj pouka, zlasti praktičnega, posvečamo veliko skrb razvijanju podjetniške kompetence in spretnosti s področja trženja. V ta namen dijake vključujemo v prodajo različnih pridelkov in izdelkov na različnih lokacijah, kot so: šolska jedilnica, prodajalna v Sevnem, rastlinjaki, trgovina v Srebrničah, Hiša kulinarike ter različni sejmi.
   
  Praktični pouk je organiziran tako, da imajo dijaki ta pouk strnjen v urah, torej v povprečju od 6 do 7 ur na dan. Praktični pouk se opravlja tudi v času počitnic.
   
  Živinorejska praksa je organizirana tedensko, zjutraj in zvečer, torej, ko potekajo opravila v hlevu. Dijaki, ki so na živinorejski praksi, so v tem času v oskrbi dijaškega doma in zanje veljajo tudi domska pravila.
    
  Praktični pouk je organiziran tako, da se v 100-odstotnem obsegu ur, ki so na razpolago, nameni:

  • 60 % ur za realizacijo obveznih tem in utrditev veščin ter vsebin, povezanih z njimi,
  • 20 % ur izbiri dijaka,
  • 20 % ur razporeditvi po izbiri šole.

  To pomeni, da dijak glede na svojo usmeritev ali usmeritev kmetije v tem obsegu izbere področja, na katerih bi želel pridobiti več dodatnih znanj in veščin. Šola glede na vremenske situacije, svoje usmeritve in pogoje, ki jih ima v okviru tega deleža ur, določa teme in področja dela ter ponuja tudi nadstandard (jahanje, golf …).
   
  V okviru praktičnega pouka se bodo dijaki po stopnjah usposabljali za samostojno opravljanje delovnih nalog.
   
  Pri praktičnem pouku bomo po izvedenem predmetniku v šolskem letu 2016/2017 izvedli 14.106 ur.

  Praktično usposabljanje z delom

  Praktično usposabljanje z delom je obvezen sestavni del predmetnikov v prenovljenih programih. Večino teh ur dijaki opravijo na šolskem posestvu. Glede na specifiko kmetijstva poteka praktično usposabljanje z delom celo šolsko leto, do 31. 8. 2017, torej tudi med poletnimi počitnicami.  Praktično usposabljanje z delom poteka po razporedu z ozirom na kompetence in zmožnosti, ki jih zahteva program ter pod vodstvom v naprej določenih mentorjev. Po opravljenem delu dijaki napišejo poročilo.
   
  Za organizacijo praktičnega usposabljanja z delom skrbi organizator praktičnega usposabljanja z delom.
   
  Pri praktičnem usposabljanju z delom bomo po izvedbenem predmetniku v šolskem letu 2016/2017 izvedli 5.571 ur.
     
  Pregled ur in nosilcev praktičnega pouka ter praktičnega usposabljanja z delom 
   

  Odd.  Program Št. dij. Nosilec praktičnega pouka Nosilec PUD-a Št. ur PUD-a Št. ur po
  pred.
  IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA
  Osnovna skupina Št. ur. traktor. voženj, delo s
  stroji
  (1 dijak)
  Delo v hlevu, VRO…
  (5 dijakov v skupini)
  Dodatne skupine Skupno št. ur
  1. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 28 Marko Hrastelj Darja Francekovič 38 169 169 0 100 149 418
  1. D Kmetijsko-podjetniški tehnik 10 Matej Zobec Darja Francekovič 38 169 169 0 20 12 201
  2. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 29 Janja Klemenčič Darja Francekovič 38 191 191 590 100 148 1029
  2. D Kmetijsko-podjetniški tehnik 16 Janja Klemenčič Darja Francekovič 38 191 191 377 40 27 635
  3. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 29 Peter Kuhar Darja Francekovič 16 334 334 0 250 492 1076
  4. C Kmetijsko-podjetniški tehnik 22 Darja Francekovič Darja Francekovič 38 284 284 0 0 346 630
  4. D Kmetijsko-podjetniški tehnik 16 Damjana Hosta Darja Francekovič 38 284 118 0 0 86 204
  1. F Gospodar na podeželju 23 Alojz Rogelj Slavka Zalokar 114 310 310 0 128 278 716
  2. F Gospodar na podeželju 18 Alojz Rogelj Slavka Zalokar 380 341 341 342 120 430 1233
  3. E Gospodar na podeželju 18 Peter Kuhar Slavka Zalokar 418 296 216 0 60 314 590
  1. K Pomočnik v biotehniki in oskrbi 14 Slavka Zalokar Helena Jožica Košmerlj 38 478 478 0 0 556 1034
  1. L Pomočnik v biotehniki in oskrbi 11 Helena Jožica Košmerlj Helena Jožica Košmerlj 38 460 382 0 0 0 382
  2. K Pomočnik v biotehniki in oskrbi 8 Drago Košak Helena Jožica Košmerlj 114 354 354 0 0 0 354
  2. L Pomočnik v biotehniki in oskrbi 10 Boštjan Punčuh Helena Jožica Košmerlj 121 354 354 0 0 0 354
  4. F Kmetij.- pod. tehnik – PTI 9 France Absec Darja Francekovič 76 222 76 0 0 76 152
  5. A Kmetij.- pod. tehnik – PTI 10 Darja Francekovič / 0 217 78 0 0 78 156
  Skupaj: 271       4654 4045 1309 818 2992 9164
  4. G Hortikulturni tehnik – PTI 10 Barbara Činkole Darja Francekovič 76 222 198 0 0 166 364
  5. B Hortikulturni tehnik – PTI 11 M. Hrastelj / 0 244 0 0 0 0 0
  1. G Vrtnar 7 Barbara Činkole Andreja Bartolj Bele 114 301 223 0 36 0 259
  2. H Vrtnar 4 Barbara Činkole Andreja Bartolj Bele 380 432 432 0 0 189 621
  3. G Vrtnar 5 Damjana Hosta Andreja Bartolj Bele 418 350 185 0 0 58 243
  1. H Cvetličar 11 Barbara Činkole Andreja Bartolj Bele 114 323 158 0 0 0 158
  2. I Cvetličar 12 Barbara Činkole Andreja Bartolj Bele 380 397 208 0 0 0 208
  3. F Cvetličar 7 Andreja Bartolj Bele Andreja Bartolj Bele 418 357 299 0 0 0 299
  Skupaj: 67     1900 2626 1703 0 36 413 2152
  1. E Naravovarstveni tehnik 14 Helena Fortuna Jelenc / 0 98 86 0 0 0 86
  2. E Naravovarstveni tehnik 25 Helena Fortuna Jelenc / 0 150 150 0 0 150 300
  3. D Naravovarstveni tehnik 20 Sabina Nemanič Mateja Okleščen 152 218 166 0 0 106 272
  4. E Naravovarstveni tehnik 29 Sabina Nemanič Mateja Okleščen 152 225 225 0 0 173 398
  Skupaj: 88     304 691 627 0 0 429 1056
  1. I Slaščičar 14 Drago Košak Stanislava Hude 114 227 227 0 0 105 332
  2. J Slaščičar 12 Marica Drmaž Stanislava Hude 380 402 402 0 0 144 546
  3. H Slaščičar 8 Marica Drmaž Stanislava Hude 418 371 169 0 0 0 169
  1. J Mesar 10 Miha Cesar Stanislava Hude 114 248 143 0 0 0 143
  2. G Mesar 8 Miha Cesar Stanislava Hude 380 387 387 0 0 0 387
  3. I Mesar 5 Miha Cesar Stanislava Hude 418 324 157 0 0 0 157
  Skupaj: 57     1824 1959 1485 0 0 249 1734
  SKUPAJ: 483     5.571 9.930 7.860 1.309 854 4.083 14.106

   

  • zaradi skupnega izvajanja modulov je praktični pouk štet samo enkrat
  • za praktični del strokovnih modulov je zadolžen nosilec strokovnega modula

   
  Načrt izvedbe praktičnega usposabljanja z delom

  Praktično usposabljanje z delom bodo dijaki opravljali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru oz. po dogovoru pri socialnih partnerjih. Načrtovano je, da bodo dijaki 3. letnika programa cvetličar opravili 228 ur, dijaki 2. letnika programa cvetličar pa 152 ur praktičnega usposabljanja z delom v različnih cvetličarnah. Dijaki programa slaščičar bodo večino praktičnega usposabljanja opravili v različnih slaščičarnah oziroma živilskih obratih. Dijaki programa mesar bodo prav tako večino ur praktičnega usposabljanja z delom opravili v različnih mesnopredelovalnih obratih. Dijaki programa naravovarstveni tehnik bodo lahko praktično usposabljanje opravljali pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnosti s področja naravovarstva.
   
  Z delodajalci, pri katerih dijaki opravljajo bodisi v celoti bodisi del praktičnega usposabljanja z delom, ima šola sklenjene kolektivne učne pogodbe.


  RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM V ČASU POLETNIH POČITNIC (od 27. 6. do 31. 8. 2017)
   
  Glede na specifiko kmetijstva praktično usposabljanje z delom poteka celo šolsko leto, do 31. 8. 2017, torej tudi med poletnimi počitnicami. 
   

  Program Razred Št. tednov (ur)
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. K 1 (38)
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. L 1 (38)
  Gospodar na podeželju 1. F 2 (76)
  Gospodar na podeželju 2. F 2 (76)
  Vrtnar 1. G 2 (76)
  Vrtnar 2. H 2 (76)
  Cvetličar 1. H 2 (76)
  Cvetličar 2. I 2 (76)
  Slaščičar 1. I /
  Slaščičar 2. J 2 (76)
  Mesar 1. J /
  Mesar 2. G 2 (76)
  Naravovarstveni tehnik 1. E /
  Naravovarstveni tehnik 2. E /
  Naravovarstveni tehnik 3. D /
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 1. C 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 1. D 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 2. C 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 2. D 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik 3. C 1 (38)
  Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI 4. F 2 (76)
  Hortikulturni tehnik PTI 4. G 2 (76)

   
  Poimenski razpored dijakov bo objavljen konec januarja 2017.