|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  SPLOŠNO O POKLICNI MATURI

  S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.
  Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
  Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
  - 1. predmet: SLOVENŠČINA,
  - 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
              - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
              - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
              - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
  - 3. predmet: (kandidat lahko izbira med tremi)
              MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA
  - 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.
   
  Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/index.htm).
   
  Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
  Mojca Vrečer
  E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
  Tel.:  07 39 34 707