|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Šolske komisije

  Splošna matura

  Na podlagi Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) in na podlagi 11. člena Pravilnika o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08) je bila imenovana šolska maturitetna komisija za splošno maturo za šolsko leto 2017/2018 v naslednji sestavi:
   
  Predsednica: Vida Hlebec
  Namestnik predsednice: Mitja Turk
  Notranji člani:

  • Sonja Golob
  • Jana Goršin Fabjan
  • Irena Kurajić
  • Rebeka Pirnar
  • Vojka Zupančič
  • Urška Ogrinc

   
  Tajnik: Gregor Kastelic
   
  Zunanji člani:  Imenuje jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
   
  Poklicna matura  

  Na podlagi Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/2007) in Pravilnika o poklicni maturi (Ur. list RS, št. 44/2008) je bila imenovana šolska maturitetna komisija za poklicno maturo za šolsko leto 2017/2018 v naslednji sestavi:
   
  Predsednica: Vida Hlebec
  Namestnica predsednice: Darja Francekovič
  Člani: 

  • Neva Vrčko, članica
  • Mateja Okleščen, članica

   
  Tajnica: Mojca Vrečer

  Šolska komisija za zaključni izpit  

  Na podlagi 11. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/2008) je bila imenovana šolska komisija za zaključni izpit v nižjem poklicnem in srednjem poklicnem izobraževanju za šolsko leto 2017/2018 v naslednji sestavi:
   
  Predsednica: Vida Hlebec
  Namestnica predsednice: Urška Trobec
   
  Člani:                                      Nadomestni člani:
  Tatjana Mavsar                        Neva Vrčko
  Stanislava Hude                       Marica Drmaž
  Andreja Bartolj Bele                Barbara Činkole
   
  Tajnica: Anica Pezdirc Pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic V skladu z 41. c členom Zakona o gimnazijah in 80. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Svet zavoda na predlog ravnateljice imenuje pritožbeno komisijo oz. komisijo za varstvo pravic v naslednji sestavi:
   

  Člani: Namestniki:
  Irena Avsenik – predsednica Maja Avsec Skubic
  Marjana Kos Gabrijela Šturm
  Klavdija Giodani (Ekonomska šola) Anica Pezdirc

   
  Mandat pritožbene komisije traja eno leto, od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.

  Komisija za kakovost

  V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Svet zavoda na predlog ravnateljice imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.
   

  Člani: Namestniki:
  Mitja Turk – predsednik Tatjana Mavsar
  Renata Kus Pisek Barbara Činkole
  Jure Vončina – predstavnik delodajalcev
  Alojz Kerin – predstavnik delodajalcev
   
  Urška Jelševar – predstavnik dijakov
  Irena Gorenc Pernek – predstavnica staršev

   
  Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani.
   
  Komisija za prehrano

  Tako kot v preteklosti bomo tudi v letošnjem šolskem letu zagotavljali topel obrok. Glede na socialni status družine lahko dijaki pridobijo subvencijo za malico. Za prehrano morajo starši dijake prijaviti. Za organizacijo šolske prehrane so bila izdelana pravila, ki jih je potrdil Svet zavoda.
  Na osnovi 5. člena Pravilnika o šolski prehrani je ravnateljica imenovala komisijo za prehrano v naslednji sestavi:
  - Martina Kralj – predstavnica zaposlenih (organizatorka šolske prehrane)
  - Helena Fortuna Jelenc – predstavnica zaposlenih, nadomestni član – Miha Cesar
  - Stanislava Hude – predstavnica zaposlenih

  •  Ana Bele – predstavnica dijakov
  • Melita Sinjur – predstavnica dijakov

  Komisija za prehrano podaja ravnateljici mnenja in predloge o šolski prehrani.  Imenovana je za obdobje štirih let.