Podjetnost v gimnaziji

Projekt  »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« ali na kratko PODVIG.

 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

Člani tima: Ravnateljica Vida Hlebec, Jana Goršin Fabjan, Mateja Prus, Mitja Turk, Vojka Zupančič in vodja projekta Sonja Golob.

 

Trajanje projekta: : maj 2018 - avgust 2022.

V projekt je vključenih 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij - 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B). Naša gimnazija je bila izbrana kot razvojna gimnazija v projektu.

 

Sodelujoči partnerji:

ZRSŠ

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem

Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije

Institut “Jožef Stefan”

Šola za ravnatelje

 

Podjetnostna kompetenca pomeni zmožnost izkoriščanja priložnosti in uresničevanja zamisli ter pretvarjanja teh priložnosti in zamisli v vrednost za druge. Temelji na ustvarjalnosti, kritičnem mišljenju in reševanju problemov, dajanju pobud in vztrajnosti ter sposobnosti za sodelovanje pri načrtovanju in vodenju projektov s kulturno, socialno ali poslovno vrednostjo.

Na naši šoli se zavedamo, da moramo dijake pripraviti na življenje. Ko bodo končali šolanje in vstopili na trg dela, bodo potrebovali naslednje ključne kompetence, ki jih delodajalci pričakujejo od zaposlenih tako v svetovnem merilu kot tudi v Sloveniji

 - Sposobnost reševanja problemov,

 - organizacijske sposobnosti,

- osredotočenost na stranke,

- kritično in ustvarjalno razmišljanje.

 

(Vir: https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/kljucne-kompetence-za-zasedbo-...)

 

1.jpg    2.png    3.png    4.png