Plačilo malice

Strošek malice boste poravnali preko položnice, ki jo dijak prejme v šoli vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. stroške lahko plačujete tudi preko trajnika (na spletni strani šole se izpiše, izpolni in odda v računovodstvo), lahko pa se na svoji spletni banki naročite na prejemanje e-računa.

 

Obrazec za plačilo preko trajnika