OKROŽNICA v zvezi z novo spremembo šolskega koledarja za tekoče šolsko leto in določitvijo števila izpitnih rokov za opravljanje popravnih izpitov za dijake zaključnih letnikov za šolsko leto 2019/2020