|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  ​Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine

  Srednje strokovno izobraževanje

  Programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ
  OBVEZNI DEL:  
  -          športni dnevi 24 24 24 24 96
  -          ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave; 18 18 18 18 72
  -          seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju; 6       6
  -          ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.; 6       6
  -          zdravstvena vzgoja.   18     18
  SKUPAJ 54 60 42 42 198
  VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  
  -          metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad; 6       6
  -          naravoslovni dan Ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav v povezavi s tehnologijo stroke); 6 6 6 4 22
  -          spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja; 6 6 6 4 22
  -          ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); 6 6 6 4 22
  -          poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja.     4   4
  SKUPAJ 24 18 22 12 76
  PROSTA IZBIRA DIJAKA: 18 18 32 10 78
  • mapa učnih dosežkov za dijake;
  (2) (2) (3) (2)  
  -          gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi;          
  -          tečaj cestnoprometnih predpisov;          
  -          mladinska raziskovalna dejavnost;          
  -          tekmovalna dejavnost v znanju;          
  -          socialno delo;          
  -          mentorstva in pomoč drugim;          
  -          organizirano dopolnilno izobraževanje itd..          
  SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 96 96 96 64 352

  Srednje poklicno izobraževanje Programi: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar

    1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPAJ
  OBVEZNI DEL:  
  -          športni dnevi, 24 30 18 72
  -          ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju. 18 12 6 36
  SKUPAJ 42 42 24 108
  VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  
  -          metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in
  učnih navad;
  4     4
  -          naravoslovni dan Ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav
  v povezavi s tehnologijo stroke);
  6     6
  -          ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.   8   8
  SKUPAJ 10 8   18
  PROSTA IZBIRA DIJAKA: 12 14 8 34
  -          mapa učnih dosežkov za dijake; (2) (2) (3)  
  -          zdravstvena vzgoja; (6) (6)    
  -          gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi;        
  -          tečaj cestnoprometnih predpisov;        
  -          mladinska raziskovalna dejavnost;        
  -          tekmovalna dejavnost v znanju;        
  -          socialno delo;        
  -          mentorstva in pomoč drugim;        
  -          organizirano dopolnilno izobraževanje itd …        
  SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 64 32 160

   
  Nižje poklicno izobraževanje Program: pomočnik v biotehniki in oskrbi

    1. letnik 2. letnik SKUPAJ
  OBVEZNI ENOTNI DEL:  
  -          športni dnevi; 18 12 30
  -          ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave; 14 6 20
  -          seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi
  znamenitostmi v šolskem okolju;
  6   6
  -          naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov stroke. 4   4
  SKUPAJ 42 18 60
  VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:      
  -          delavnica o metodah učenja, delovnih in učnih navadah; 4   4
  -          ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo; 2   2
  -          zdravstvena vzgoja;   6 6
  -          ogledi:   8 8
  -          ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih obratov, predavanje zunanjega strokovnjaka ;      
  -          ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga);      
  -          ogledi izobraževalnih ustanov, sejmov (informatike,
  učil …), dnevov slovenskega izobraževanja, dnevov odprtih vrat in podobno.
       
  SKUPAJ 6 14 20
  VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 16   16
  -          mapa učnih dosežkov za dijake (2)    
  -          glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in
  -          športni treningi, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji;
       
  -          socialno delo;      
  -          mentorstva in pomoč drugim;      
  -          organizirano dopolnilno izobraževanje itd..      
  SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 32 96

   
  Poklicno-tehniško izobraževanje

  Programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

    1. letnik 2. letnik SKUPAJ
  OBVEZNI ENOTNI DEL:  
  -          športni dnevi; 12 6 18
  -          ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave; 12 6 18
  -          ogled študijske knjižnice. 6   6
  SKUPAJ 30 12 42
  VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  
  -          spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija; 6 6 12
  -          ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd); 6   6
  -          ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih vrat inštitutov, fakultet itd.). 6 6 12
  SKUPAJ 18 12 30
  VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 16 8 24
  -          mapa učnih dosežkov za dijake; (2) (2)  
  -          mladinska raziskovalna dejavnost;      
  -          glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in športni trening;      
  -          sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih;      
  -          tečaji cestnoprometnih predpisov;      
  -          gledališki, glasbeni in filmski abonmaji;      
  -          tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim;      
  -          socialno delo itd..      
  SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 32  96

   

  Razporeditev Obveznih vsebin po letnikih

  1. LETNIK Število ur
  Knjižnična informacijska znanja 5 ur
  Zdravstvena vzgoja 15 ur
  Dejavnosti s projektnim delom 30 ur
  Kulturno-umetniške vsebine 5 ur
  Športni dnevi 10 ur
  Dijakova prosta izbira 25 ur
  SKUPAJ 90 ur
  2. LETNIK Število ur
  Knjižnična informacijska znanja 10 ur
  Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur
  Kulturno-umetniške vsebine 10 ur
  Športni dnevi 10 ur
  Dijakova prosta izbira 45 ur
  SKUPAJ 90 ur
  3. LETNIK Število ur
  Državljanska kultura 15 ur
  Podjetništvo 30 ur
  Športni dnevi 10 ur
  Dijakova prosta izbira 35 ur
  SKUPAJ 90 ur
  4. LETNIK Število ur
  Športni dnevi 5 ur
  Dijakova prosta izbira 25 ur
  SKUPAJ 30 ur