ODSTRANJEVANJE POZNE ČREMSE

V petek, 28. oktobra 2022, smo se dijaki tretjega in četrtega letnika, programa naravovarstveni tehnik, odpravili v gozd Portoval. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom za gozdove in Mestno občino Novo mesto smo na območju mestnega gozda Portaval izvajali odstranjevanje pozne Čremse, ki velja za invazivno tujerodno rastlinsko vrsto v Sloveniji in predstavlja pereč problem varstva narave. S svojim hitrim širjenjem oblikuje večje sestoje, ki onemogočajo rast avtohtonih rastlin v gozdu in zmanjšuje vrstno pestrost v gozdu. Med delom smo spoznavali gozdni ekosistem in izvedli nekaj poučnih iger z gozdnim materialom. Ob zaključku  smo ugotovili, da smo opravili zelo koristno delo, skupno smo odstranili od 900-1000 rastlin pozne Čremse.

Dijaki programa naravovarstveni tehnik