NPI - Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 1. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 D. Debeljak: SLOVENSKI JEZIK, učbenik 9788634138313 DZS 15,50
      Skupaj: 15,50

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 J. Jožef Beg, D. Debeljak: BERILO, učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja 9788634142105 DZS 2,00
1 A. Kuzman, T. Uran: MATEMATIKA ZA NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, učbenik za matematiko 9789610200680 DZS 4,00
      Skupaj: 6,00

Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 2. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 D. Debeljak: SLOVENSKI JEZIK, učbenik  (imate) 9788634138313 DZS /
      Skupaj: /

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 J. Jožef Beg, D. Debeljak: BERILO, učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja 9788634142105 DZS 2,00
1 A. Kuzman, T. Uran: MATEMATIKA ZA NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, učbenik za matematiko 9789610200680 DZS 4,00
      Skupaj: 6,00