Novice

Obvestilo - Izobraževanje na daljavo

Spoštovani dijaki, starši oz. skrbniki.

Glede na zadnjo okrožnico, ki so jo poslali z MIZŠ, vas obveščamo, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, do 29. 3. 2020 oziroma do preklica, šola zaprta in bo potekalo izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo je zahtevnejše za dijake, saj zahteva veliko samodiscipline, zato dijakom priporočamo, da se dobro organizirate in delate po navodilih učiteljev.
Šola je v tem času zaprta, učitelji pa smo dosegljivi preko e-asistenta ali spletnih učilnic.

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V ČASU KORONAVIRUSA

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V ČASU KORONAVIRUSA

 

1. NAMEN

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva širjenja koronavirusa na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost. Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja:

RAZPIS 6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov biotehniških šol

PRIJAZNO POVABILO MENTORJEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM BIOTEHNIŠKIH ŠOL:

V organizacijskem odboru za pripravo 6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov biotehniških šol smo pripravili nov razpis.

Letošnje tekmovanje nosi naslov »»UŽITNE DIVJE RASTLINE NAŠIH TRAVNIKOV IN GOZDOV«« in se povezuje z vsebinami projekta LIFE NATURAVIVA, ki promovira biodiverziteto. GRM NM je partner tega projekta in zato smo se v Konzorciju biotehniških šol tudi odločili, da bo tekmovanje tokrat potekalo v Novem mestu, in sicer v petek, 17.4.2020.

Ozaveščanje dijakov - tema ZASVOJENOST

Dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije smo se v ponedeljek, 17. 2. 2020, udeležili predavanja, ki je potekalo na naši šoli. Predavanje sta za nas pripravila policista PU Novo mesto, ki sta tudi zadolžena za naš okoliš. Glavna tema predavanja je bilo nasilje in kako le-tega preprečiti, spregovorila pa sta tudi o drogah in o tem, da moramo mladi ponosno reči NE, kadar se znajdemo v neprijetni situaciji, povezani z nasiljem ali drogami.

Policista sta predavanje naredila izredno zanimivo in se s primeri iz vsakdanjega življenja dotaknila prav vsakega izmed nas.

POPRI 2020: USPEH NA TEKMOVANJU V PODJETNIŠKIH IDEJAH MLADIH

Na regijskem tekmovanju v podjetniških idejah mladih POPRI se je ekipa HALYOU, ki jo sestavljata Julija Petan in Jaka Petković iz 3. a razreda, uvrstila med najboljše tri in se uvrstila na nacionalno tekmovanje v Novi Gorici. Naša ekipa je s tem prejela tudi 500 EUR iz nagradnega sklada za nadaljnji razvoj svoje ideje. Na tekmovanja je v kategoriji srednjih šol sodelovalo osem ekip iz jugovzhodne regije Slovenije.