Novice

PRVI ŠOLSKI DAN IN SPREJEM NOVINCEV

                                                                           

Spoštovani dijaki in dijakinje!

Z nestrpnostjo pričakujemo začetek novega šolskega leta, ki bo za vse nekaj posebnega. Vrnili se bomo v šolo. Vzgojno-izobraževalno delo se bo po dolgem času zopet odvijalo v šolskih prostorih, kot ste bili navajeni. Skupaj si bomo prizadevali, da bo tako tudi ostalo, zato bomo dosledno upoštevali priporočila in navodila pristojnih institucij in protokole ravnanja, ki smo jih pripravili na šoli, in s tem poskrbeli za naše zdravje.

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

 

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.

       2. Otroku ni bila odrejena karantena.

       3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.

100-odstotna uspešnost maturantov Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije na splošni maturi 2020

Maturant z najvišjim številom doseženih točk
Najuspešnejši letošnji maturantje

V ponedeljek, 13. julija 2020, so bili znani rezultati splošne mature.  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 30 dijakov in dijakinj letošnjega četrtega letnika biotehniške gimnazije. Uspešni so bili vsi dijaki, ki so tudi sicer dosegli lepo število točk.

Z rezultati smo na šoli zelo zadovoljni, saj so maturantje dosegli najboljši rezultat zadnjih let.

Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

 

 

Nina Pečarič - zlata poklicna maturantka (Lep uspeh naših maturantk in maturantov)

Podelitev spričeval poklicne mature 2020

V torek, 7. julija 2020, smo na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, na centru Grm Novo mesto podelili spričevala letošnji generaciji dijakov srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Letošnjo poklicno maturo je opravljalo 60 dijakov, iz treh programov: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik in hortikulturni tehnik. Uspešnih je bilo kar 92 % dijakov.

TEKMOVANJE V DRESURNEM JAHANJU

Kot vsako leto sem se tudi letos udeležila tekmovanja v dresurnem jahanju na čudovitem posestvu Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije v Novem mestu. Tekmovanje je potekalo v soboto, 13. 6. 2020, v sodelovanju s konjeniškim klubom Krka - Grm Novo mesto. Nanj sem se pripravljala s pomočjo trenerja, tekmovala pa sem z odlično šolsko kobilo Jill, ki naju je ponesla v eni izmed kategorij na zmagovito prvo mesto. Ves čas in trud, ki je bil vložen v treninge, se je po koncu dneva izplačal in veselja se ne da opisati.

 

Sara Petrovič 4. d

 

Kar 10 dijakov prejelo spričevalo s pohvalo - podelitev spričeval zaključnega izpita

V sredo, 17. 6. 2020, so bili dijaki nižjega poklicnega izobraževanja programa pomočnik v biotehniki in oskrbi ter dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programov gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar seznanjeni z rezultati zaključnega izpita.

V spomladanskem izpitnem roku je izpit opravljalo kar 61 dijakov in njihov uspeh je bil odličen, saj jih je kar 98 odstotkov izpit opravilo.

SUBVENCIONIRAN PREVOZ

Dijake obveščamo, da je na Portalu subvencij potniškega prometa Ministrstva za infrastrukturo objavljen nov obrazec za nakup subvencionirane vozovnice. Na obrazcu ni potreben žig šole, niti mu ni potrebno prilagati potrdila o vpisu. Podatke na prodajnem mestu, ob predložitvi obrazca, pridobijo iz CEUVIZ.

Organizacija šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2020/2021

Spoštovani starši!

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:

1. Organizacija:

PRVO MESTO ZA NAJBOLJŠI ESEJ

Slovenski center PEN je del mednarodnega združenja pesnikov, esejistov in pisateljev. Vsako leto organizira tudi mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. V tem okviru že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih srednješolk in srednješolcev na razpisano temo, o kateri na Blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literarni ustvarjalci in ustvarjalke z vsega sveta.

Letos so bili dijaki povabljeni, da napišejo svoj esejistični prispevek na temo Opisovanje ali spodbujanje nasilja v književnosti? ali Pišem, o čemer razmišljam (prosta tema).

MATURA - Dopis Rica in Sklep MIZŠ o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo splošne in poklicne mature v šolskem letu 2019/2020

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 se na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2020 splošna in poklicna matura izvede nekoliko drugače. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, je v ta namen izdalo poseben sklep, ki ga lahko preberete v priloženem dokumentu oz. na spletni strani RIC-a na spodnji povezavi:

https://www.ric.si/sporocila/2020051415000791/