Novice

Kar 10 dijakov prejelo spričevalo s pohvalo - podelitev spričeval zaključnega izpita

V sredo, 17. 6. 2020, so bili dijaki nižjega poklicnega izobraževanja programa pomočnik v biotehniki in oskrbi ter dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programov gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar seznanjeni z rezultati zaključnega izpita.

V spomladanskem izpitnem roku je izpit opravljalo kar 61 dijakov in njihov uspeh je bil odličen, saj jih je kar 98 odstotkov izpit opravilo.

SUBVENCIONIRAN PREVOZ

Dijake obveščamo, da je na Portalu subvencij potniškega prometa Ministrstva za infrastrukturo objavljen nov obrazec za nakup subvencionirane vozovnice. Na obrazcu ni potreben žig šole, niti mu ni potrebno prilagati potrdila o vpisu. Podatke na prodajnem mestu, ob predložitvi obrazca, pridobijo iz CEUVIZ.

Organizacija šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2020/2021

Spoštovani starši!

Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:

1. Organizacija:

PRVO MESTO ZA NAJBOLJŠI ESEJ

Slovenski center PEN je del mednarodnega združenja pesnikov, esejistov in pisateljev. Vsako leto organizira tudi mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. V tem okviru že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih srednješolk in srednješolcev na razpisano temo, o kateri na Blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literarni ustvarjalci in ustvarjalke z vsega sveta.

Letos so bili dijaki povabljeni, da napišejo svoj esejistični prispevek na temo Opisovanje ali spodbujanje nasilja v književnosti? ali Pišem, o čemer razmišljam (prosta tema).

MATURA - Dopis Rica in Sklep MIZŠ o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo splošne in poklicne mature v šolskem letu 2019/2020

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 se na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2020 splošna in poklicna matura izvede nekoliko drugače. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, je v ta namen izdalo poseben sklep, ki ga lahko preberete v priloženem dokumentu oz. na spletni strani RIC-a na spodnji povezavi:

https://www.ric.si/sporocila/2020051415000791/

NAVODILA ZA DIJAKE KMETIJSKE ŠOLE GRM IN BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE V POVEZAVI S ŠIRJENJEM OKUŽBE COVID-19

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Dijaki in starši zaključnih letnikov

Drage dijakinje in dijaki zaključnih letnikov, spoštovani starši in skrbniki!

Za nami sta dva meseca  odkar smo na hitro zapustili šolske prostore. Prepričani smo bili, da se vrnemo v tednu ali dveh. Žal se je uresničil bolj črn scenarij, ki ga ni mogel nihče predvideti. Tako smo se v teh dveh mesecih srečevali na različne načine, na daljavo.  Mi, strokovni delavci šole smo imeli ves čas pred seboj  cilj, kako, na kakšen način pristopati do vas, spoštovani dijaki, da boste kar najbolje usvojili učne cilje in se uspešno pripravili na zaključek izobraževanja.