Novice

Vabilo na 1. roditeljski sestanek

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13

8000 Novo mesto                                                      Novo mesto, 12. 9. 2018

 

 

 

 

 

VABILO NA 1. RODITELJSKI SESTANEK

 

 

 

Spoštovani  starši!

 

Na Gorjancih še vedno čista voda in okolje

Dijaki 2. letnika, programa naravovarstveni tehnik, smo se v četrtek, 13. 9. 2018, v okviru projektnega dne, odpravili na Gorjance. Spremljali sta nas profesorici Mateja Okleščen in Urška Ogrinc. Ogledali smo si izvir Gospodične, kjer smo vzeli vzorec kristalno čiste vode. Opazovali smo tudi rastje okoli izvira in popisali rastlinske vrste, ki smo jih opazili v bližini.  Zatem pa nas je pot peljala naprej k Miklavžu, kjer smo si ogledali oglarsko kopo in imeli prijeten vpogled v oglarski način življenja. Vodička nas je dobro uro kasneje odpeljala naprej po Miklavževi učni poti.

Cvetličarsko tekmovanje v Mozirskem gaju

Dijakinji  Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, programa cvetličar, Sara Šepic in Simona Grden, sva se, pod mentorstvom Sabine Nemanič, udeležili tekmovanja v izdelavi  v roki vezanega šopka v Mozirskem gaju. Kljub temu da nisva zasedli nobenega izmed prvih treh mest, sva veseli, da sva se dogodka udeležili. Mozirski gaj namreč letos obeležuje 40. obletnico. Ravno zato smo od 12. do 14. 8. 2018 sodelovali  pri pripravi pompozne razstave z naslovom »Mozirski gaj skozi čas«.

RAZPORED PISNIH IN USTNIH IZPITOV POKLICNE MATURE V JESENSKEM ROKU

Petek, 24. 8. 2018, pisni izpit SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 27. 8. 2018, pisni izpit MATEMATIKA

Torek, 28. 8. 2018, ustni izpit ANGLEŠČINA, MATEMATIKA

Sreda, 29. 8. 2018, pisni izpit ANGLEŠČINA

Petek, 31. 8. 2018, pisni izpit KMETIJSTVO, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

Ponedeljek, 3. 9. 2018, ustni izpit SLOVENŠČINA

Torek, 4. 9. 2018, ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR

Sreda, 5. 9. 2018, ustni izpit KMETIJSTVO, HORTIKULTURA, NARAVOVARSTVO

 

 

 

DIJAKINJE S CVETJEM UREDILE ZUNANJI PROSTOR VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA NOVO MESTO

Kljub času počitnic, smo dijakinje drugega letnika, programa cvetličar, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, v sklopu PUD-a, urejale okolico Varstveno delovnega centra v Novem mestu. Prostor bodo krasile manj zahtevne rastline, kot so lonicera in lovorikovec, v senci se bodo bohotile različne sorte host, vročemu poletnemu soncu pa se bodo nastavljale sivke in ameriški slamniki. Zasadile smo tudi tri visoke grede.

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek20. 8. 2018, med 9.00 in 14.00, v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih, ge. Darje Francekovič, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka, 21. 8. 2018, dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@guest.arnes.si in telefonski številki 07 39 34 728.

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV - JESENSKI ROK 2018

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13, 8000 NOVO MESTO

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2018)

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno (2. c, 3. d, 4. c, 5. ab)

Nadzorni učitelj: A. Divjak

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 10.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno (2. c, 3. d, 4. c, 5. ab)

Izpitna komisija: A. Divjak, R. Pirnar, J. Medle

 

Četrtek, 16. 8. 2018, 8.00

Razpored predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13, 8000 NOVO MESTO

 

RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2018)

 

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet: FIZIKA - pisno

Nadzorni učitelj:  A. Divjak

 

Petek, 29. 6. 2018, 10.00

Prostor:  ZGO

Predmet:  FIZIKA - ustno

Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, A. Divjak

 

Petek, 29. 6. 2018, 7.30

Prostor:  MA2

Prevzem spričeval za dijake na PUD-u

Spoštovani dijaki in starši, obveščamo vas, da bo slovesna podelitev spričeval za dijake, ki so dne 22. 06. 2018 še na praktičnim usposabljanju z delom (1. H, 1. I, 2. F, 2. G, 2. H, 2. I, 2. J in 3. E), dne 6. 07. 2018 ob 7. 30 v veliki predavalnici. Spričevala vam bodo podelili razredniki v učilnicah. Razpored bo objavljen na oglasni deski šole. Najmanj 3 dni pred podelitvijo spričeval je potrebno oddati vso zahtevano dokumentacijo.