|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Kontaktne informacije

Kmetijska šola GRM
in biotehniška gimnazija
Novo mesto
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00
fax: 07 393 47 10
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

  PODELITEV CERTIFIKATOV NPK

  Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno pridobljena strokovna usposobljenost za opravljanje določenega poklica.
  V torek, 21. 01. 2014, smo imeli na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma slavnostno  podelitev certifikatov različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Kandidati so nacionalno poklicno kvalifikacijo dokazali na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali neposrednim praktičnim in ustnim preverjanjem. V postopku potrjevanja so pridobili certifikat, s katerim dokazujejo strokovno usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

   

  Fotografski natečaj

  Pozdravljeni ljubitelji fotografije narave!

  Inštitut Lutra vas vabi k sodelovanju pri nagradnem fotografskem natečaju ŽIVA VODA. Natečaj organiziramo v okviru LIFE+ projekta AQUAVIVA: Živa voda od biodiverzitete do pipe. Ker je namen projekta in s tem tudi natečaja ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja biodiverzitete celinskih voda, so predmet natečaja organizmi, ki ustvarjajo ekosisteme celinskih voda, in dejavniki, ki jih ogrožajo. Z natečajem želimo ljudem predstaviti, da naše vode niso le ribe in race, ampak da v in ob njih prebivajo številni drugi organizmi. Od mikroskopskih diatomej do vidre, vsi organizmi so del ekosistemov, ki nam nudijo številne ekosistemske storitve (pitno vodo, svež zrak, hrano, omilitev poplav, …).

  vabilo-fotografski_natecaj_aquaviva.pdf

  DECEMBRSKI BAZAR S KONCERTOM NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI

  Dijaška skupnost Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije je letos že devetič zapored priredila decembrski bazar, ki je potekal v sredo, 4. decembra, v prostorih šole pod Trško goro. Na bazarju so s svojimi izdelki sodelovali dijaki, študentje Višje strokovne šole, še posebej se je predstavil Dijaški dom z izdelki. K dobrodelni akciji so prispevali tudi člani društva Grmčani s svojimi dobrotami, prav tako zaposleni z izdelki na svoji stojnici.

  »ZA BISTRO GLAVO V NARAVO« - Dan odprtih vrat na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma

  15. oktobra je  Grm Novo mesto -  center biotehnike in turizma, ki  se nahaja na sončni strani Trške gore, na strežaj odprl vrata vsem, ki so želeli doživeti utrip Centra.

  Center vsako leto pripravi dneve odprtih vrat, a tokrat smo se odločili, da poskusimo nekaj novega. Odločili smo se, da se na en dan predstavijo vse enote: Kmetijska šola in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). 

  GIMNAZIJCI GRMSKE BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE PREPRIČLJIVO OSVOJILI KAR DVE KRKINI NAGRADI

  V petek, 20. 9. 2013, so v dvorani Tovarne zdravil Krka, d. d., v Novem mestu potekali simpozij, predstavitve, zagovori ter slavnostna podelitev 43. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Četrtič zapored so v Krki k sodelovanju povabili srednješolce vseh slovenskih srednjih šol. Od skupaj enajstih nagrajenih nalog sta letos kar dve romali na Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 

   

  Krkini nagrajenki sta tako postali Urška Furar in Tina Grubar z nalogo Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF-α?, pod mentorstvom Irene Kurajić, univ. dipl. inž. kmet., in somentorstvom prof. dr. Alojza Ihana, dr. med.

  Potrdila o vpisu

  Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju!

  Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju.

  Podatek o tem, da se družinski član otrok šola, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobiva na podlagi neposredne povezave z elektronsko zbirko podatkov o visokem šolstvu v Republiki Sloveniji (eVŠ) in neposredne povezave s centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). Preko teh dveh povezav ZZZS pridobiva podatke za družinske člane otroke, ki se šolajo v Republiki Sloveniji na srednji, višji in visoki šoli ter po programu izobraževanja odraslih.

  Za otroke, ki se šolajo v tujini, pa je potrebno za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti še vedno za vsako šolsko/študijsko leto predložiti potrdilo o šolanju.
                                    
  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

  Uspešna generacija maturantov na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

  V ponedeljek, 15. 7. 2013, so bili znani rezultati splošne mature.  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma) je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 41 dijakov in dijakinj letošnjih četrtih letnikov. Uspešnih je bilo 39 kandidatov, kar predstavlja 95'12 % uspeh na splošni maturi.
   
  Z rezultati smo na šoli zelo zadovoljni, saj so maturantje dosegli najboljši rezultat zadnjih let.  
   
  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

      

  ZLATI MATURANT

  V ponedeljek, 8.7.2013, so bili znani rezultati poklicne mature. Na šoli smo bili veseli lepega uspeha. Letošnji dijaki so bili uspešnejši od lanske generacije. Tina Fabijan in Nataša Pavšič sta dosegli 20 oziroma 21 točk. Še posebej smo ponosni na zlatega maturanta Silvestra Petrovčiča, ki je dosegel 22 točk. Silvester je bil dijak programa hortikulturni tehnik in je bil vsa štiri leta  šolanja odličen. Uspeh na poklicni maturi  pa je odraz njegovega štiriletnega prizadevnega dela na vseh področjih, tako v šoli kot izven nje.
   
     

  TOM TELEFON

  Dragi dijaki!

  Mnogi že poznate TOM telefon, ki obstaja že vrsto let. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami.
  Če se boste tudi vi znašli v za vas težki življenjski situaciji, in boste želeli svoje težave zaupati svetovalcem in jih skupaj z njimi razreševati, vas obveščamo, da lahko pokličete vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljena.

  VABILO k sodelovanju za študente, študentke in dijakinje, dijake

  v raziskovalni tabor VARSTVO OKOLJA TREBNJE 2013 z delovnim naslovom » SONARAVNO IGRIŠČE «
   

  V mesecu juliju 2013 bomo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, CŠOD Čebelica in v sodelovanju z Občino Trebnje in KS Čatež organizirali interdisciplinarni raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2013 z delovnim naslovom vzpostavitev idejnega projekta SONARVNO IGRIŠČE. Raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2013 ( RT VOT 2013 ) bo potekal, od dne 14.07. do 20.07.2013, v domu CŠOD Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka.

  Povabilo RT VOT 2013

  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2013/14

  Spoštovani starši!
   
  Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:

  1. Organizacija:

  - Šola zagotavlja prehrano dijakom v dneh, ko poteka šolski pouk.
  - Prijava na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo se vloži na predpisanem obrazcu.
  - Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo prehrane. Preklic prijave prehrane se odda pisno v tajništvo šole.
  - S prijavo na šolsko prehrano nastopijo obveznosti dijakov in njihovih staršev:
      - spoštovati pravila (Uradni list RS, št. 3/2013 in Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
      - plačevati prispevke (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
      - pravočasno odjavljati obroke (7. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 8. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010),
      - plačati polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 9. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010).
      - Še posebej vas opozarjamo na odjavo prehrane. V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka mora dijak oz. starši odjaviti prehrano za čas odsotnosti dijaka. Prehrano lahko odjavijo po elektronski pošti (odjava.malice@gmail.com), po telefonu (07 393 47 17), preko spletne strani (odjava malice) ali preko touch panela, ki je nameščen v prostorih šole. Posamezni obrok šolske prehrane je potrebno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
      - Nepravočasna odjava od obroka se izjemoma upošteva le v primeru, če dijak zboli, in sicer le za prvi dan odsotnosti od pouka (obrok je potrebno odjaviti tisti dan, ko dijak zboli do 8.ure).
      - Šola odjavi posamezni obrok za dijaka, ki v imenu šole sodeluje na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka.

  1. Subvencioniranje šolske prehrane:

  Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice.

  Prijava in Izjava

  Preberite več ...

  Subvencije malic in kosil za učence in dijake

  Centri za socialno delo smo z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, 62/2010) s 01.01.2012 prevzeli odločanje o pravicah do subvencije malice in subvencije kosila.
   
  Vloge za subvencijo malice in kosila za šolsko leto 2013/2014 lahko starši oddajo v avgustu 2013.
   
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je centrom za socialno delo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslalo dopis, v katerem podajajo navodilo, da je zaradi spremembe ZŠolPre-1 vloge sicer možno oddati že od konca junija naprej, vendar nam bo to povzročilo sistemske težave. Če bomo na centrih kljub temu dobili vloge za subvencijo malice in kosila pred avgustom, jih bomo morali shraniti in obravnavati šele v avgustu.
  Zato vam svetujemo, da starše obvestite, naj vloge za subvencijo malice in kosila oddajajo šele v avgustu 2013.
  Pri tem lahko omenimo, da se bo upravičenost do subvencije malice in kosila izračunala na podlagi odločbe za otroški dodatek, veljavne na dan vloge za subvencijo malice in kosila. Če starši takšne odločbe nimajo, se upravičenost do subvencije malice in kosila ugotavlja na enak način, kot velja za priznanje do otroškega dodatka (% povprečnega mesečnega dohodka na osebo).

  ZAKAJ STA NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA DVA GLAVNA MOTIVA V TURIZMU?

  Vljudno vas vabimo na strokovni posvet z naslovom: 
   
  ZAKAJ STA NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA DVA GLAVNA MOTIVA V TURIZMU?, ki bo potekal v sredo, 29. maja 2013 na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto, s pričetkom ob 10.00 uri.
  Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!
   
  Direktor: Tone Hrovat, l.r.

  GRMSKI DIJAKI USPEŠNI NA VINOGRADNIŠKO VINARSKO TEKMOVANJE - 8th EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP

  Dijak  Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije iz Novega mesta, Rok Kelher je na Europea WineChampionship zasedel odlično tretje mesto.
   
  Europea WineChampionship je mednarodno tekmovanje s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. Letos je tekmovanje potekalo v času od 26. do 30. aprila 2013, na Biotehniški šoli, v Šempetru pri Novi Gorici. 60 dijakov iz 14 evropskih držav se je pomerilo v teoretičnem in praktičnem znanju s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. Tekmovanje je potekalo v angleškem jeziku.  Pod mentorstvom Franca Absca sta Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo iz Novega mesta zastopala dijaka Tilen Vuk in Rok Kelher, ki je s področja senzorike vina  zasedel odlično tretje mesto. V tekmovanju ekip sta naša dijaka zasedla osmo mesto.

   

  ŠOLSKI EKIPNI KROS PONOVNO NA GRMU NOVO MESTU- CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Na površinah  Grma Novo mesto- centra biotehnike in turizma je v četrtek, 25. aprila 2013, že 3. leto zaporedoma potekal  Šolski ekipni kros- prvenstvo Slovenije v krosu za osnovne šole, osnovne šole s  prilagojenim programom in srednje šole. Organizatorji krosa so bili Zavod za šport Republike Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.
  Tekmovanja se je v lepem in sončnem vremenu udeležilo 2200 mladih športnikov, kar predstavlja rekordno udeležbo. Potekalo je v športnem duhu ob odlični organizaciji sodelavcev Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.

   

  Strani