Nina Pečarič - zlata poklicna maturantka (Lep uspeh naših maturantk in maturantov)

Podelitev spričeval poklicne mature 2020

V torek, 7. julija 2020, smo na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, na centru Grm Novo mesto podelili spričevala letošnji generaciji dijakov srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Letošnjo poklicno maturo je opravljalo 60 dijakov, iz treh programov: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik in hortikulturni tehnik. Uspešnih je bilo kar 92 % dijakov.

Ravnateljica Vida Hlebec je vsem navzočim dijakom čestitala za dobre učne dosežke med štiriletnim šolanjem in izvrstne rezultate na poklicni maturi. Posebno spričevalo, s pohvalo za vse dosežene točke na poklicni maturi, je letos dosegla dijakinja Nina Pečarič in je tako zlata maturantka. Nina je tudi vsa štiri leta dosegla odličen učni uspeh.  Po 20 točk pa so dosegli: Luka Simončič, Laura Turk, Aleksandra Butara Šepec in Simona Grden.

Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.