NA-MA poti

NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem projekta Naravoslovno matematična pismenost, ki ga je na razpis MIZŠ prijavil Zavod RS za šolstvo.

Naša šola je v projektnih aktivnostih opredeljena kot implementacijska šola. Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju naravoslovne in matematične pismenosti. Poudarek je tudi na premišljeni in inovativni uporabi informacijske komunikacijske tehnologije.

V letošnjem šolskem letu bodo potekale aktivnosti v podporo razvijanju naravoslovne oz. matematične pismenosti za uvajanje 1. gradnika.

 

Člani projektnega tima so: Vida Hlebec – ravnateljica, Luka Novak, Rebeka Pirnar, Urška Ogrinc,  Matej Zobec, Gregor Kastelic, Damjana Hosta, Marjana Kos, Urška Mihelič in Primož Franko, Sabina Nemanič.

 

Koordinatorica projekta: Mateja Okleščen

 

2.png      222.jpg      3.png