Na krilih podjetnosti

Na krilih podjetnosti

29. 6. 2022 je na Brdu pri Kranju potekala zaključna konferenca projekta PODVIG - krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. Projekt, v katerega je bila vključena tudi naša biotehniška gimnazija, se je odvijal od leta 2017. Ključna cilja projekta sta bila opolnomočiti učitelje za razvijanje podjetnostne kompetence pri dijakih in opolnomočenje dijakov s podjetnostnimi kompetencami. Konference se je udeležil tudi naš tim, kjer smo svoje uspešno delo na projektu predstavili na stojnici, sodelovali pri okrogli mizi in izvedli delavnico z naslovom » Kaj je zdaj pri nas drugače? Pa pri vas?«. Več si lahko preberete na spletni strani ZRSŠ https://www.zrss.si/novice/na-krilih-podjetnosti/