MLADIM SE DOGAJA na centru Grm Novo mesto

Dvanajst dijakov tretjih letnikov biotehniške gimnazije se je v petek in soboto, 5. in 6. 10. 2018, skupaj z dvajsetimi učenci Osnovne šole Center, Osnovne šole Grm in Osnovne šole Šmihel, udeležilo prvega dela vikend delavnice z namenom spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. S pomočjo mentorice Damjane Tramte so se lotili izziva, ki ga je predstavila Anja Jakše iz Razvojnega centra Novo mesto: »Poiščite NAJ SELFIE TOČKO NOVEGA MESTA.« Po delu v skupinah v šoli in na terenu bodo naslednji teden učenci in dijaki svoje rešitve predstavili komisiji.

Dijaki naše šole so tako že drugo leto vključeni v projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« (ZUIP), ki ga v okviru programa »Mladim se dogaja« podpira SPIRIT – javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.