Matura in zaključni izpit

Splošna matura

 

SPLOŠNO  O  MATURI

Maturitetni predmeti in izpiti

S splošno maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Slovenščina 50 % esej, 30 % razčlemba neumetnostnega besedila ustni izpit –  20 %
Matematika 80 % ustni izpit –  20 %
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit –  20 %

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit – 20 %
Zgodovina 80 % interni pisni del, referat – 20 %
Biologija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Kemija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Biotehnologija 80 % seminarska naloga – 20 %

Te predmete dijaki izberejo maja v 3. letniku. Dijaki se na splošno maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno, pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto.
Informacije
Vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

Gregor Kastelic, tajnik ŠMK
E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
Tel.: 07 3934 715

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2021/2022

 

 

Spomladanski rok splošne mature 2022

8. marec 2022 - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP 1)

4. maj 2022- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

28. maj 2022 - Angleščina

30. maj 2022 - Slovenščina (izpitna pola 2)

3. junij 2022 - Biotehnologija

4. junij 2022 - Matematika

7. junij 2022 - Nemščina

8. junij 2022 - Zgodovina

10. junij 2022 - Kemija

15. junij 2022 - Biologija

Od 13. do vključno 22. junija 2022 (Ustni izpiti mature)

11. julij 2022 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

 

Jesenski rok splošne mature 2022

24. avgust 2022 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2022 - Matematika

26. avgust 2022–27. avgust 2022; 29.avgust–31. avgust 2022*  (Tuji jeziki in izbirni predmeti)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2022 (Ustni izpiti mature)

16. september 2022 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2021/2022

Predmaturitetni preizkus 2022

8. marec 2022  - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP1)

 

Spomladanski rok splošne mature 2022

15. november 2021
Rok za oddajo predprijave

29. marec 2022 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

14. april 2022
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

4. maj 2022- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

16. maj 2022
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

17. maj 2022
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

24. maj 2022
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

28. maj 2022 - Angleščina

30. maj 2022 - Slovenščina (izpitna pola 2)

3. junij 2022 - Biotehnologija

4. junij 2022 - Matematika

7. junij 2022 - Nemščina

8. junij 2022 - Zgodovina

10. junij 2022 - Kemija

15. junij 2022 - Biologija

Od 13. do vključno 22. junija 2022 (Ustni izpiti mature)

11. julij 2022 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

11. julija 2022*
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

*Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije.

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

 

Jesenski rok splošne mature 2022

12. julij 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2022 
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 
 

24. avgust 2022
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2022  - Matematika

26. avgust 2022 do 27. avgust 2022; 29.avgust 2022 do 31. avgust 2022(Tuji jeziki in izbirni predmeti)

24. avgust – 3. september 2022 (Ustni izpiti mature)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 16. september 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 

16. september 2022
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

 

 

Poklicna matura

 

S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
- 1. predmet: SLOVENŠČINA,
- 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
            - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
            - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
            - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
- 3. predmet: (kandidat lahko izbira med matematiko in tujim jezikom)
            MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
- 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.

Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/).

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Mojca Vrečer
E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
Tel.:  07 39 34 707

 

Zaključni izpit

 

OKVIRNI KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV

V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

DAN

DATUM

AKTIVNOST

četrtek

3. februar 2022

slovenščina – pisni del izpita

petek do četrtek

4. februar do 10. februar 2022

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

11. februar 2022

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

DAN

DATUM

AKTIVNOST

ponedeljek

6. junij 2022

slovenščina – pisni del izpita

torek do ponedeljek

7. junij do 13. 6. 2022

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

16. junij 2022

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI IZPITNI ROK

DAN

DATUM

AKTIVNOST

torek

23. avgust 2022

slovenščina – pisni del izpita

sreda do petek

24. avgust do 26. avgust 2022

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

31. avgust 2021

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval