Hišni red v času mature

HIŠNI RED V ČASU OPRAVLJANJA SPLOŠNE / POKLICNE MATURE

Na podlagi 6. člena Pravilnika o šolskem redu (Ur.l.RS, št. 82/04) sprejemam za čas opravljanja splošne / poklicne mature prilagojen hišni red.

1.Šolsko poslopje bo v času mature varovano z za to določeno dežurno osebo.

2.V času pisanja pisnih izpitov bo možen vstop v šolo le skozi glavni vhod. Dežurna služba pri vstopu v šolo bo dovoljevala vstop le dijakom in kandidatom, ki bodo opravljali splošno in poklicno maturo (dokazilo je dijaška izkaznica oz. osebni dokument) in delavcem šole.

3.Prizidek bo v času opravljanja mature ločen od ostale šole s posebnim vhodom. Vhod v prizidek bo iz spodnjega parkirišča pri veliki dvorani. Vhod v učilnice, ki so v dijaškem domu bo skozi zadnji vhod dijaškega doma.

4.Prihod drugih oseb bo dežurni ustrezno evidentiral in jih spremljal do želene lokacije v šoli.

5.Najmanj 12 ur pred pričetkom izpita bodo pregledani vsi izpitni prostori, ki se bodo zaklenili. Prostore bodo ponovno pregledali nadzorni učitelji pred pričetkom pisnih izpitov. Ostali prostori, razen sanitarij, bodo zaklenjeni.

6.Računalniške učilnice in laboratorij v šoli bodo v času trajanja izpitov pod alarmom.

7.V šolskih prostorih, kjer ne bodo potekali izpiti, bodo izvajane kontrole.

8.Dijaki bodo pred prihodom v izpitni prostor odložili vse osebne predmete, ki jih ne potrebujejo, na za to določen prostor.

9.Med potekom pisnega dela izpita dijakom ne bo dovoljeno zapuščati šolskih prostorov.

10.Dijaki morajo upoštevati hišni red in navodila strokovnih delavcev šole.
 

Novo mesto, 24.05.2006

Ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole in Strokovne gimnazije:
Vida Hlebec, prof.