Dijaki in starši zaključnih letnikov

Drage dijakinje in dijaki zaključnih letnikov, spoštovani starši in skrbniki!

Za nami sta dva meseca  odkar smo na hitro zapustili šolske prostore. Prepričani smo bili, da se vrnemo v tednu ali dveh. Žal se je uresničil bolj črn scenarij, ki ga ni mogel nihče predvideti. Tako smo se v teh dveh mesecih srečevali na različne načine, na daljavo.  Mi, strokovni delavci šole smo imeli ves čas pred seboj  cilj, kako, na kakšen način pristopati do vas, spoštovani dijaki, da boste kar najbolje usvojili učne cilje in se uspešno pripravili na zaključek izobraževanja.

Veseli me, da se je epidemija umirila in se bomo lahko vsi skupaj že pred zaključkom vašega pouka, vrnili v šolo.

Kot ste bili že seznanjeni s strani vaših razrednikov in razredničark, se šolska vrata za dijake zaključnih letnikov, ob upoštevanju varnostnih ukrepov, odpirajo 18. maja.

Pouk bo organiziran  po urniku, ki bo objavljen v eAsistentu v četrtek in bo potekal tako v šoli kot tudi na daljavo.

Pri organizaciji dela bomo upoštevali navodila in priporočila, ki jih je za  varno delo v šolah  pripravil NIJZ.  Preko razrednikov boste obveščeni o posebnostih, ki bodo veljale za vaš program oziroma razred.

Tukaj navajam najpomembnejše skupne informacije:

- Javni prevoz je začel delovati v ponedeljek, 11. 5. potrebno je dosledno upoštevati pravila, ki jih je pripravil NIJZ ( razkuževanje rok, število potnikov …).

-  Dijaki do šole stopajo posamično ob upoštevanju primerne razdalje. V šolo vstopajo na vhodu, ki bo zanje določen. Pred vstopom v šolo si razkužijo roke.

- Dijaki morajo v šoli nositi zaščitno masko in ohranjati primerno razdaljo. V šoli bodo po potrebi dobili dodatno masko.

- Prvi dan prihoda v šolo dijaki dežurnemu učitelju na vhodu oddajo pisno izjavo, da niso bolni in v zadnjem času niso imeli bolezenskih znakov. Izjava mora biti podpisana s strani staršev. Polnoletni dijak jo lahko podpiše sam. Izjave boste prejeli preko razrednikov.

- Pouk bo organiziran v manjših skupinah in v priporočeni medsebojni razdalji, v matičnih učilnicah. V razredu bo veljal stalni sedežni red. Pri pouko maske lahko snamete.

- Glede matičnih učilnic boste obveščeni preko razrednikov, prav tako o vhodu skozi katerega boste lahko prišli v šolo in o sanitarijah, ki jih boste lahko uporabljali.

- Dostop do garderob bo onemogočen, zato dijaki v razred prihajajo v čevljih.

- Dijaki pri pouku uporabljajo svoje pripomočke in si jih med seboj ne izposojajo in ne izmenjujejo, zato jih naj imajo vedno s seboj.

- Malica v šoli ne bo organizirana. Zato si jo naj dijaki prinesejo s seboj, prav tako napitke, oziroma steklenico z vodo. Malico bodo dijaki pojedli v razredu. Ustrezno poskrbijo za dezinfekcijo rok in prostora.

- Pouk in priprave se bo začenjal ob 7. 30. uri;

- Šola bo v času pouka in priprav zaklenjena;

- Predvsem pa poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje drugih.

 

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši ni skrbniki!

Naša skupna naloga je, da z  odgovornim ravnanjem in upoštevanjem varnostnih priporočil

odgovornih strokovnjakov poskrbimo za svoje zdravje in varnost vseh okrog nas.

Tako bomo lahko ob koncu poka, mature, poklicne mature ali zaključnega izpita ponosno pogledali na čas, ki smo ga preživeli ter varno in uspešno prebrodili.

Ob koncu se v svojem imenu in v imenu učiteljskega zbora zahvaljujem za vašo vztrajnost, odzivnost, podporo in pomoč v času učenja na daljavo.

Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli prehoditi tudi zadnji del poti, ki vsakega posebej vodi k njegovemu cilju.

Lepo vas pozdravljam.

 

Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije