|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  O šoli

  V šolskem letu 2016/2017 obiskuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo 672 dijakov v 31 oddelkih, od tega 189 dijakov obiskuje program tehniške gimnazije.
   
  Programi, ki jih izvajamo:
   

  • program: tehniška gimnazija,
  • program: srednje strokovno izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik,
  • program: srednje poklicno izobraževanje, poklic: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar,
  • program: nižje poklicno izobraževanje, poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi,
  • program: poklicno-tehniško izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in hortikulturni tehnik.

   
  V šolskem letu 2016/2017 bodo imele prednost predvsem naslednje dejavnosti:

  • kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
  • intenzivna priprava dijakov na maturo, poklicno maturo in zaključni izpit,
  • izvajanje aktivnih oblik in metod dela pri pouku (sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, avtentični pouk),
  • obogateno učenje tujih jezikov (razvijanje jezika stroke na gimnaziji),
  • poudarjanje podjetniške kompetence,
  • razvijanje kritičnega mišljenja,
  • razvijanje digitalne pismenosti,
  • spremljanje dosežkov dijakov: učenje učenja,
  • vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki,
  • praznovanje 130-letnice šole z aktivnim vključevanjem dijakov,
  • razvijanje pristopov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja,
  • delo na šolskem projektu »Dvig kulture komunikacije na šoli«,
  • uvajanje koncepta notranje kakovosti šole in vzgojenega koncepta,
  • oblikovanje individualne poklicne poti za posameznega dijaka,
  • oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake,
  • mednarodno sodelovanje,
  • vključevanje v različne projekte, raziskovalne naloge in tekmovanja,
  • nadaljevanje projekta pri praktičnem pouku z uvajanjem notranjih certifikatov,
  • nadaljevanje projekta »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril« (gospodarski grozd),
  • poudarek dobremu permanentnemu izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev,
  • nadaljnje sodelovanje šole z okoljem, vključujoč socialne partnerje,
  • kakovostna organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja in usposabljanja,
  • opremljanje šole z novo opremo in sodobno učno tehnologijo,
  • promocija vzgojno-izobraževalnih programov in področij, za katere šola izobražuje.