Biotehniška gimnazija

Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 1. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek za slovenščino-jezik, posodobljena izdaja (7653), 9789612713973 ROKUS-KLETT 16,10
1 O. Arnuš in drugi: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za gimnazije 9789610200949 DZS 19,70
1 A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, PRENOVLJENO naloge iz kemije (2. izdaja) 9789616746861 JUTRO 13,40
1 M. Krenker: PAUSE !! 1 NEU, zbirka vaj za nemščino 9789612455309 MKT 14,10
1 H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik + CD-ROM za nemščino 9783190016907 MKT 18,50
1 J. Drašler et al.: BIOLOGIJA. Navodila za laboratorijsko delo 9788634121063 DZS 6,20
1 S. Pevec: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo 9788634121070 DZS 6,20
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino 9780194770200 MKT 33,60
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino 9780194770231 MKT 20,90
      Skupaj: 148,70

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 1, berilo 9788634124880 DZS /
1 D. Ambrož et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, učbenik za slovenščino-jezik, posodobljena izdaja (7868), 9789612713980 ROKUS-KLETT 2,00
1 D. Kavka et al.: LINEA NOVA, učbenik za matematiko za 1. letnik 9789612415471 MODRIJAN 6,50
1 M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije 9789612711269 ROKUS-KLETT 8,00
1 A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo 9789616746236 JUTRO 2,00
1 R. Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV, Fizika za srednješolce 1, učbenik za fiziko 9788634118605 DZS /
1 S. Zgaga.: ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino, prenovljen 9789610200666 DZS 3,00
1 J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik 9788634118049 DZS /
1 N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino 9789610201786 DZS /
1 N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog 9788634116755 DZS /
      Skupaj: 21,50

 
Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 2. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
  Teorija za laboratorijske vaje 2 - kupite v šoli septembra      
  Laboratorijski dnevnik 2 - kupite v šoli septembra      
  Biotehnologija, delovno gradivo za 2. letnik - kupite v šoli      
1 M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO 9789612099343 ROKUS-KLETT 16,10
1 O. Arnuš in drugi: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za gimnazije 9789610201366 DZS 19,70
1 M. Krenker: PAUSE !! 2, zbirka nalog za nemščino 9789612453671 MKT 14,10
1 H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik + CD-ROM za nemščino (imate) 9783190016907 MKT /
1 M. Caltran, S. Hiti, B. Peklaj: ČIST SIMPL. Angleščina - maturitetne teme 9789612099879 ROKUS-KLETT 12,90
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino  (imate) 9780194770200 MKT /
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino (imate) 9780194770231 MKT /
1 A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije 9789616746205 JUTRO 13,40
      Skupaj: 76,20

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 P. Stušek, A. Podobnik: BIOLOGIJA, Celica, učbenik za biologijo za splošne gimnazije   DZS /
1 M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo 9788634139914 DZS 3,00
1 J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK, učbenik za geografijo 9789616357944 MODRIJAN /
1 B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 2, berilo   DZS /
1 M. Bešter et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, učbenik za slovenščino-jezik, POSODOBLJENO (9053), 3831075925533 ROKUS-KLETT 3,00
1 D. Kavka et al.: PLANUM NOVUM, učbenik za matematiko 9789612416546 MODRIJAN 6,50
1 A. Podobnik, D. Devetak: BIOLOGIJA 4,5. Raznolikost živih bitij, učbenik za biologijo v gimnaziji 9788634118988 DZS /
1 A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo 9789616746229 JUTRO 2,00
1 R. Kladnik: ENERGIJA, TOPLOTA, ZVOK, SVETLOBA, Fizika za srednješolce 2, učbenik za fiziko 9788634114201 DZS /
1 D. Mlacović, N. Urankar: ZGODOVINA 2, učbenik za zgodovino, prenovljena izdaja 9789610200673 DZS 3,00
1 A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen 9789610201083 DZS /
1 K. Tarman: BIOLOGIJA - EKOLOGIJA, učbenik za strokovne in tehniške gimnazije   DZS /
1 N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog 9788634116755 DZS /
      Skupaj: 17,50

 
Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 3. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
  Teorija za laboratorijske vaje 3 - kupite v šoli septembra      
1 M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za slovenski jezik - POSODOBLJENO 9789612710200 ROKUS-KLETT 16,10
1 D. Felda idr.: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za gimnazije 9789610202240 DZS 19,70
1 A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije 9789616746281 JUTRO 18,50
1 M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino 9789612455316 MKT 14,10
1 H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino 9783190016914 MKT 18,50
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino (imate) 9780194770200 MKT /
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino (imate) 9780194770231 MKT /
  Biotehnologija, delovno gradivo za 3. letnik - kupite v šoli septembra      
      Skupaj: 86,90

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo 9783850138550 MOHORJEVA /
1 P. Stušek, B. Vilhar: BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA, učbenik za biologijo 9788634139891 DZS 2,00
1 B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 3, berilo 9788634129663 DZS /
1 M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO (0194), 9789612714000 ROKUS-KLETT 3,00
1 D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec: SPATIUM NOVUM, učbenik 9789612417383 MODRIJAN 6,50
1 A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo 9789616433945 JUTRO 2,00
1 J. Cvirn, A. Studen: ZGODOVINA 3, učbenik za zgodovino, prenovljena izdaja 9789610201120 DZS 3,00
1 M. Počkar, T. Popit, S. Andolšek, A. Barle Lakota: UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo 9789610201106 DZS /
1 P. Stušek, N. Gogala: BIOLOGIJA 2,3. Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik za biologijo 9788634118223 DZS /
1 A. Gabrič, M. Režek: ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino, prenovljena izdaja 9789610201793 DZS 3,00
      Skupaj: 19,50

 
Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/2018 za 4. letnik
 
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih kupite sami

Količina Naziv EAN Založba Cena
  Teorija za laboratorijske vaje 4 - kupite v šoli septembra      
  Laboratorijski dnevnik 4 - kupite v šoli septembra      
  Biotehnologija, delovno gradivo za 4. letnik - kupite v šoli septembra      
1 M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino (imate) 9789612455316 MKT /
1 H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino (imate) 9783190016914 MKT /
1 I. Cekin Bačar, et al.: SLOVENŠČINA - jezik na maturi I, zbirka nalog 9788611166810 MKZ 16,40
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino (4a imate) 9780194771818 MKT /
1 L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami + iChecker CD za angleščino (4a imate) 9780194718882 MKT /
      Skupaj: 16,40

 
Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina Naziv EAN Založba Cena
1 B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo 9783850138550 MOHORJEVA /
1 B. Brajkovič: BIOLOGIJA, Genetika, učbenik za biologijo 9788634136227 DZS /
1 D. Amborž et al.: BRANJA 4, berilo in učbenik 9788634136470 DZS /
1 M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO 9789612711245 ROKUS-KLETT 3,00
1 J. Šparovec et al.: TEMPUS, učbenik za matematiko 9789616465809 MODRIJAN /
1 R. Brilej, B. Nikič, R. Seljak: OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika, zbirka nalog za matematiko 9789616225694 ATAJA 2,00
1 R. Brilej, D. Ivanec, B. Kušar: OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral, zbirka nalog za matematiko 9789616225564 ATAJA 2,00
1 P. Stušek, N. Gogala: BIOLOGIJA 2,3. Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik za biologijo 9788634118223 DZS /
  Učbenike za izbirne predmete na maturi boste naročili naknadno v jeseni in izposojevalnino plačali pri 2. obroku.      
      Skupaj: 7,00