|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Tekmovanja

  Tekmovanje v oranju 
  Pod strokovnim vodstvom S. Zalokar bodo dijaki trenirali za traktorska tekmovanja: regijsko, šolsko in državno. Na regijskem tekmovanju bomo sodelovali s šestimi tekmovalci, dva dijaka bosta sodelovala z obračalnim plugom, štirje s plugom krajnikom.
   
  Regijsko tekmovanje v oranju je potekalo 21. julija 2017 v Srebrničah. Pogoji za tekmovanje so bili izredno težki, zemlja suha in trda, vročina je bila neizprosna. Dijaki so se trudili narediti čim boljše v danih pogojih. Uspelo jim je , udeležili se bodo državnega tekmovanja. Pomembne so izkušnje, druženje in nabiranje novih znanj.
   
  Državno tekmovanje v oranju biotehniških šol Slovenije bo potekalo 8. in 9. septembra 2017 na Ptuju, na površinah Perutnine Ptuj. Udeleženci se bodo pomerili z obračalnimi plugi in plugi krajniki. Ekipo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma bosta zastopala dva tekmovalca, eden na plugu krajniku in eden na obračalnem plugu. Državno tekmovanje bo potekalo na strnišču in ledini, letos v organizaciji ZOTK Slovenije in Biotehniške šole Ptuj.
   
  Matematična tekmovanja 
  Tudi v letošnjem šolskem letu bodo člani aktiva matematike, fizike in informatike izvedli šolsko tekmovanje v znanju matematike, ki ga organizira DMFA.
  Dijaki bodo tekmovali v treh kategorijah, in sicer:
  kategorija A – dijaki gimnazij,
  kategorija B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol,
  kategorija C – dijaki srednjih poklicnih šol. 
  Šolsko tekmovanje vseh kategorij, imenovano tudi Mednarodni matematični kenguru, bo organizirano v četrtek, 15. marca 2018, ob 13.00 na naši šoli.
   
  V primeru uspeha bodo učitelji matematike dijake spremljali tudi na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 21. aprila 2018, ob 9.30.
   
  Tekmovanje iz logike 
  Šolsko tekmovanje za dijake bo organizirano na šoli, in sicer v četrtek, 28. septembra 2017, ob 12.30. V primeru uspeha bodo učitelji matematike dijake spremljali na državno tekmovanje za srednje šole in študente, ki bo v soboto, 11. novembra 2017, v Ljubljani. Tekmovanje organizira ZOTK-a Slovenije.
   
  Tekmovanje iz znanja angleškega jezika 
  Tudi letos bomo organizirali šolsko in regijsko tekmovanje v znanju angleškega jezika za 3. letnike. Šolsko tekmovanje bo predvidoma izvedeno v januarju in najboljši dijaki se bodo uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je vedno v začetku februarja.
   
  Na šoli bomo tudi letos gostili regijsko tekmovanje v organizaciji društva IATEFL Slovenija, ki vedno poteka v začetku  februarja.
   
  Regijskega tekmovanja se udeležijo dijaki 3. letnikov iz različnih srednjih šol JV Slovenije.
  Tekmovanje poteka na dveh zahtevnostnih  nivojih (gimnazijski in tehniški programi). Samo dijaki, ki dosežejo določeno število točk, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki navadno poteka v Ljubljani.
   
  Organizacija šolskega tekmovanja v kvizu »Mladi in kmetijstvo« in kmečkih iger 
  V šolskem letu 2017/2018 bomo na šoli organizirali tekmovanje med oddelki v kvizu "Mladi in kmetijstvo", ki ga vsako leto razpisujeta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza podeželske mladine Slovenije, ter tekmovanje med razredi v kmečkih igrah.
   
  Najboljša ekipa se bo udeležila regijskega tekmovanja. Organizator regijskega kviza Mladi in kmetijstvo v letu 2018 je DPM Mirna Peč.
   
  Organizatorica tekmovanj je Urška Trobec.
   
  Organizacija državnega tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja 
  13. aprila 2018 bo na našem centru, Grm Novo mesto, potekalo 20. državno tekmovanje mladih raziskovalcev srednjih in višjih šol gostinskih, turističnih in biotehniških smeri. Tekmovanje organiziramo skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Naslov teme je: »Obletnice in jubileji«. Rok za prijavo je 4. december 2017, naloge pa je potrebno oddati najkasneje do 5. marca 2018. Razpis in podrobne informacije tekmovanja so objavljene na www.zotks.si.
  Tekmovanje koordinira Helena Fortuna Jelenc.
   
  Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 
  V šolskem letu 2017/2018 bo za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol potekalo 19. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni bo potekalo na dveh nivojih:
   
  na šolskem v petek, 13. oktobra 2017, predlagana ura tekmovanja ob 13.00, potekalo bo na šolah pod vodstvom mentorjev. Naloge pripravi in po e-pošti pošlje zveza.
  na državnem v soboto, 18. novembra 2017, ob 10.00 uri, predvidenih je pet lokacij, in sicer: Srednja šola Domžale, OŠ Gornja Radgona, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Mozirje in OŠ Nazarje v organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenije (ZDDS) in Društev diabetikov: Domžale, Gornja Radgona, Nova Gorica in Mozirje - zgornjesavinjskih diabetikov. 
  Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni in z razpisom tekmovanja. Šolsko komisijo, ki bo organizirala in spremljala tekmovanje, sestavljajo: S. Hude, U. Ogrinc in H. Fortuna Jelenc. Trije dijaki, ki bodo dosegli najvišje število točk, se bodo uvrstili na državno tekmovanje.
   
  V letošnjem letu bo na tekmovanju več poudarka na preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti in na zapletih na očeh in nogah ter na 60 letnici ZDDS. Izboljšati želimo prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli) in gibalne navade mladih. S tem želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase mladih v Sloveniji in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna bolezen.
   
  Organizacija mednarodnega tekmovanja WineChampionship 
  Tekmovanje WineChampionship je tekmovanje s področja vinogradništva in vinarstva, ki ga organizira Europea International, organizacija, ki povezuje kmetijske šole držav Evropske unije. Namen tekmovanja je spodbuditi dijake, da svoje znanje s področja vinogradništva in vinarstva preizkusijo na mednarodni ravni. Pri tem je treba poudariti, da tekmovanje poteka izključno v angleškem jeziku, kar od dijakov terja dodatno usposobljenost in angažiranost. Tekmovanje poteka v različnih disciplinah. Običajno se prvi dan dijaki preizkusijo v teoretičnem delu, tako da pišejo več testov, in sicer s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. V naslednjih dneh pa se pomerijo z ostalimi ekipami v praktičnem znanju, ki zajema veščine v vinogradu, kleti in tudi pri zaznavanju organoleptičnih lastnosti vina.
   
  Iz vsake šole se tekmovanja lahko udeležita po dva dijaka, ki tekmujeta individualno in ekipno. Dosežene točke se seštevajo iz posameznih sklopov in na podlagi doseženih točk se dijaki ustrezno uvrstijo. Vsak dijak pa se tekmovanja lahko udeleži samo enkrat. Običajno se tekmovanja udeleži okrog 35 ekip iz različnih evropskih držav. Treba pa je tudi poudariti, da ni edini namen tekmovanja samo dobra uvrstitev, temveč tudi druženja v duhu skupne Evropske unije.
   
  Tekmovanje poteka enkrat letno, in sicer konec aprila ali v začetku meseca maja. Vzporedno ob samem tekmovanju pa poteka tudi ogled vinogradov in kleti v bližnji okolici. Naša šola se udeležuje tekmovanj zadnjih osem let, kjer dijaki dosegajo zelo lepe rezultate. Naslednje tekmovanje se bo odvijalo od 26. 4. do 30. 4. 2018, in sicer na naši šoli. Sama izvedba tekmovanja bo za našo šolo velik organizacijski zalogaj, hkrati pa tudi lepa priložnost, da postane naša šola še bolj prepoznavna tako v domačem kot tudi v tujem okolju.
  Organizacijski odbor: Tone Hrovat, V. Hlebec, France Absec, Mateja Prus in Anton Pezdirc. 

  Akcijski načrt
   

  Aktivnost Čas Zadolženi
  Sestava nalog za pisni del v angleškem jeziku, lektoriranje november, december, januar France Absec, Mateja Prus,
  Alenka Divjak
  Oblikovanje uradnega vabila in  prijavnega lista šolam za tekmovanje  ter posredovanje in oblikovanje evidence prijavljenih (rok za prijavo bo 15. januar 2018)  
  konec novembra
  Vida Hlebec, France Absec, Mateja Prus, Gabrijela Šturm, Alenka Divjak, Anica Pezdirc
   
  Priprava nalog za praktični del in oblikovanje navodil, prevajanje februar, marec France Absec, Anton Pezdirc, Alenka Divjak
  Izdelava biltena, prevajanje Luka Novak, aktiv angleškega jezika
  Priprava časovnice tekmovanja France Absec, Mateja Prus, Anton Pezdirc
  Intenzivne priprave (priprava materiala za praktični del izvedbe, urejanje šole, dijaškega doma in okolice) april večina zaposlenih, vključno z vzgojitelji
   
  Sprejem in namestitev udeležencev in registracija 26. 4. 2018 večina zaposlenih , šolska kuhinja, dijaški dom, organizacijski odbor
  Slavnostna otvoritev tekmovanja 27. 4. 2018 večina zaposlenih
  Tekmovanje (računalniška podpora) 27. 4. – 29. 4. 2018 večina zaposlenih
  Slavnostna razglasitev rezultatov (računalniška podpora) 29. 4. 2018 večina zaposlenih
  Odhod udeležencev 30. 4. 2018 večina zaposlenih

  Čebelarsko tekmovanje 
  Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.
   
  Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.
   
  Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. Na koncu šolskega leta se krožkarji preizkusijo tudi v tekmovanju mladih čebelarjev, ki ima že dolgoletno tradicijo.
   
  V šolskem letu 2017/2018 bo tekmovanje mladih čebelarjev potekalo na OŠ Krško v soboto, 12.05.2018. Na tekmovanju predvidevamo udeležbo treh ekip (v odvisnosti od pričakovanih sprememb pravilnika).
  Koordinator: Marko Hrastelj
   
  Cvetličarska in aranžerska tekmovanja 
  Pod vodstvom mentoric iz aktiva cvetličark se bomo v šolskem letu 2017/2018 udeležili različnih tekmovanj s področja cvetličarstva in vrtnarstva, ki bodo organizirana v okviru biotehniških šol po Sloveniji in tujini (Hrvaška) ali drugih institucij, pristojnih za izobraževanje na področju kmetijskih panog.
   
  21. septembra 2017 bo v Varaždinu mednarodno cvetličarsko tekmovanje, ki ga organizira Srednja šola Arboretum Opeka iz Vinice na Hrvaškem (dve tekmovalki, dve mentorici).
   
  V tednu od 18. do 22. septembra 2017 bo na Pikinem festivalu v Velenju ponovno potekalo cvetličarsko tekmovanje (dve tekmovalki in dve mentorici).
   
  Marca 2018 bo v Celju, v sklopu sejma Flora, mednarodno cvetličarsko in vrtnarsko tekmovanje dijakov biotehniških šol. Udeležili se ga bodo vsaj trije tekmovalci s področja cvetličarstva in dve ekipi vrtnarjev (dve mentorici za cvetličarski del, dve za vrtnarski del).
   
  Konzorcij biotehniških šol bo organiziral tekmovanje v aprilu 2018 v Mariboru. Udeležili se ga bosta dve tekmovalki in dve mentorici.
   
  V maju ali juniju 2018 bo v Zagrebu sejem Floraart in mednarodno cvetličarsko tekmovanje (ena tekmovalka, ena mentorica).
   
  V šolskem letu 2017/18 bodo potekale intenzivne priprave na izbor za Euroskills 2018, ki bo jeseni 2018 na Madžarskem. Dve dijakinji in dve mentorici so se že kvalificirale, v kolikor se bo še kateri od tekmovalcev v Mozirju, avgusta 2017, bo tudi ta udeležen na intenzivnih pripravah, čemur bodo podrejene vse ostale dejavnosti.
   
  Pod vodstvom mentoric aktiva cvetličark pa bodo dijaki glede na interes in možnosti udeležbe lahko sodelovali tudi na drugih cvetličarskih in vrtnarskih tekmovanjih.
   
  Tekmovanje v poznavanju flore 
  V oktobru 2017 bo potekalo šolsko tekmovanje iz poznavanja flore Slovenije, ki ga organizira Botanično društvo Slovenije. Dijaki bodo tekmovali v dvojicah. Ta del tekmovanja je namenjen preverjanju teoretičnega znanja o nekaterih rastlinskih družinah, kot so metuljnice, križnice, ustnatice, nebinovke, trave in bukovke itd. Nato v maju 2018 sledi državno tekmovanje, na katerega se uvrstijo tekmovalni pari, ki dosežejo dovolj točk na šolskem tekmovanju. 
   
  Mentorica: Urška Ogrinc
   
  Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije v znanju in spretnosti dijakov 
  Četrto tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo »Bučna semena in bučno olje« bo potekalo 12. aprila 2018 v Mariboru.
  Tekmovalci se bodo pomerili v različnih kategorijah. Organizator tekmovanja bo Izobraževalni center Piramida Maribor.
   
  Športna tekmovanja 
  V šolskem letu 2017/2018 se bomo udeležili vseh šolskih športnih tekmovanj srednjih šol, ki jih razpisuje in organizira Agencija za šport Novo mesto.

  Šolska športna tekmovanja:

  Vrsta tekmovanja Zadolžen učitelj
  odbojka (dijaki, dijakinje)
  odbojka na mivki (dijaki, dijakinje)
  badminton (dijaki, dijakinje)
  namizni tenis (dijaki, dijakinje)
  Damir Škerl
  atletika (dijaki, dijakinje, ekipno in posamezno)
  kros (dijaki, dijakinje)
  košarka (dijaki)
  streljanje (dijaki, dijakinje)
  smučanje (dijaki, dijakinje)
  Andrej Zoran
  rokomet (dijaki, dijakinje)
  nogomet (dijakinje)
  Iztok Adamčič

  Druga tekmovanja 
  Udeležili se bomo tekmovanj s predmetnih področij, ki bodo razpisana tekom leta. Na šoli pa bomo izvedli tudi predhodna tekmovanja iz slovenščine, zgodovine, geografije, angleščine, nemščine …  
  Prav tako se bomo udeleževali drugih tekmovanj s strokovnih področij, kot so:
  tekmovanje v znanju vinogradništva, vinarstva in senzorike vina, nosilec Franci Absec,
  tekmovanje iz živinoreje, nosilka Urška Trobec. 
  Sodelovali bomo tudi na tekmovanju in srečanju biotehniških šol Slovenije.