Življenje dijakov

Šola je regijskega in tudi medregijskega pomena. Tako približno 1/6 dijakov biva v dijaškem domu, kjer imajo vso potrebno oskrbo. Ostali dijaki so vozači. Vsi dijaki imajo tudi možnost prehrane na šoli. Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.25 in se zaključi ob 13.35. Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji, računalništvu, laboratorijskih vajah, del izbirnih vsebin in del vaj pri praktičnem pouku poteka tudi v popoldanskem času.

Image: 
Dijaki na Grmu